Ochranári pripravili návrh Návštevného poriadku TANAP-u

V stredu sa v Liptovskom Mikuláši a vo štvrtok na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách uskutoční verejná prezentácia návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku.

Plánuje sa zmena sezónnej uzávery. Snímka: jat

Návrh vypracovala Správa Tatranského národného parku a upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Návrh Návštevného poriadku bol zverejnený 25. januára na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov. Verejnosť má možnosť podať okresnému úradu pripomienky písomne alebo elektronicky do 30 dní od zverejnenia návrhu.

Plánované zmeny v návštevnom poriadku sa týkajú aj:

  • sezónnej uzávery, ktorá by mala trvať od 15. decembra do 31. mája
  • horolezcom sa prakticky zakazuje na tri mesiace v roku, tento šport sa môže podľa návrhu vykonávať od 1. júna do 31. októbra a od 15. decembra do 15. apríla
  • obmedzenia čakajú aj psíčkarov
  • geocachingu a cykloturistiky

Skráti sa sezónna uzávera

Návrh Návštevného poriadku prináša viacero zmien v porovnaní s už neplatným poriadkom a tiež pravidlami, ktoré platia v súčasnosti pri pohybe návštevníkov v Tatrách. Skrátila sa sezónna uzávera. Po novom by mala platiť od 1. novembra do 31. mája. Symbolický cintorín bude zatvorený, resp. bude sa na chodník k nemu vzťahovať sezónna uzávera, od 15. decembra do 30. apríla.

Symbolický cintorín. Snímka: rov

Kým podľa starého návštevného poriadku bol Slavkovský štít prístupný aj v čase uzávery, ak na chodníku nebol sneh, v novom poriadku už tento vrchol nebude prístupný v čase sezónnej uzávery. Sezónna uzávera sa má vzťahovať aj na úsek magistrály od Triganu cez Sedlo pod Ostrvou k Sliezskemu domu. Návrh tiež zavádza obmedzenia pre vodenie psov a iných domácich zvierat. Tí nebudú môcť vodiť svojich miláčikov do vybraných lokalít presne definovaných v poriadku.

Snímka: archív red

Významná zmena sa má dotknúť horolezcov, ktorým sa prakticky zakazuje na tri mesiace liezť na celom území národného parku, keďže horolezectvo sa bude môcť vykonávať len v období od 1. júna do 31. októbra a od 15. decembra do 15. apríla. Poriadok tiež presne definuje lokality pre výcvik horolezectva. Okrem kameňolomov sú to ešte štyri oblasti.

Horolezci na Malom Ľadovom štíte. Snímka: jat

Novinkou nového návrhu je zimná turistika. Tá sa môže vykonávať vo vyhradených areáloch od 15. decembra do 15. apríla. Vo Vysokých Tatrách vznikajú tri takéto areály, a to Studené doliny – Dolina Zeleného plesa, Mlynická dolina a Mengusovská dolina. V prípade areálu Studených dolín musí turista, ktorý chce ísť cez Priečne alebo Baranie sedlo, mať adekvátny a plnohodnotný skialpinistický výstroj.

Na svoje si prídu aj geocacheri

Novinkou návštevného poriadku je aj úprava pravidiel a vyhradené miesta na vykonávanie hry geocaching. Podľa návrhu sú pre túto hru určené všetky turistické značkované, náučné a kúpeľné chodníky a tiež vyznačené cyklotrasy. „Kešky“ majú byť po novom ukladané len v koridoroch chodníkov a so súhlasom Správy TANAP-u a vlastníka pozemku.

Z návrhu však vypadla vysokohorská turistika, ktorá tu síce je definovaná, avšak nie je určené, kde sa môže vykonávať. Úpravy sú aj v prípade cykloturistiky. Na rozdiel od starého návštevného poriadku sa podľa nového návrhu môžu cyklisti v národnom parku pohybovať po cestách I., II. a III. triedy, miestnych komunikáciách a riadne vyznačených cyklotrasách. V ochrannom pásme sú to aj účelové komunikácie.

Turistiku by ste mali stihnúť medzi východom a západom slnka. Snímka: jat

Prakticky všetky aktivity, ako je turistika, cykloturistika, ale aj horolezectvo, bude možné vykonávať len počas dňa, teda od východu do západu slnka. V prípade horolezectva aj nástup na túry možno robiť len v dennej dobe, čo môže byť problematické najmä počas krátkych zimných dní. Z Návštevného poriadku TANAP-u úplne vypadli ustanovenia týkajúce sa horských vodcov, keďže ich pôsobenie upravuje zákon o Horskej záchrannej službe.

Platnosť starého poriadku skončila ešte v roku 2002

Platnosť pôvodného Návštevného poriadku TANAP-u skončila v roku 2002. Z neznámych dôvodov na túto situáciu zareagovali kompetentné orgány až v roku 2017, keď namiesto nového návštevného poriadku vydal Okresný úrad Prešov zoznam vyhradených miest a rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti na niektoré turistické chodníky. O stanovisko k návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku sme požiadali riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka, ktorý sa v tejto chvíli odmietol vyjadriť s tým, že sa vyjadrí počas prezentácie návštevného poriadku v Liptovskom Mikuláši a vo Vysokých Tatrách.

Rastislav OVŠONKA