Reedukačné centrum sa presťahuje do Levoče

Na minulotýždňovom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove rokovali poslanci o sťahovaní reedukačného centra, výsadbe stromov či separácii odpadu.

Reedukačné centrum, ktoré sa nachádza v kaštieli v Spišskom Hrhove, bude od septembra fungovať už v Levoči. Snímka: Tomáš Puškáš

Reedukačné centrum sídli v súčasnosti v kaštieli na ulici Osloboditeľov. Od 1. septembra sa presťahuje do Levoče. „Budova, v ktorej sa centrum nachádza, bude pre štát od prvého septembra prebytočný majetok. Okrem nej sa na pozemku nachádza aj štátna škola, ktorá je už teraz zatvorená. Riešime preto, čo s tými budovami urobiť, akým spôsobom by mohli prejsť do majetku obce,“ informuje starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký a pokračuje: „A keďže to územie je sčasti prepojené s obcou, chceme vedieť, ako sa budú riešiť veci, ktoré s tým súvisia. S riaditeľom reedukačného centra pracujeme na tom, aby prešla do našej správy čistička, ktorú vlastní centrum a kde je napojená aj časť obce. V jeho majetku je i vodovod, ktorý prevádzkujeme. Takisto musíme zabezpečiť, aby sa nezatvoril priľahlý park, čiže nám z toho vyplynulo mnoho vecí, ktorými sme sa dosiaľ nemuseli zaoberať. Samozrejme, intenzívne ich riešime a ja som príjemne prekvapený, lebo všetky inštitúcie, ktoré som oslovil, proaktívne konajú a mám pocit, že naozaj chcú v tejto veci pomáhať.“

Spišský Hrhov zasadí tisíc stromov

Minulú stredu na zasadnutí predložil starosta poslancom návrh projektu Tisíc stromov pre Hrhov. Poslanci návrh schválili. Sadiť by sa malo v zastavanej časti obce. „Keď sme v minulosti sadili zeleň, časť z nej sa vždy nejakým spôsobom zničila, tak som požiadal, aby sa do toho zapojila celá obec. Aby stromy vysadili dôchodcovia, žiaci, hasiči či športovci. Išlo hlavne o to, aby si ľudia spolu sadli, povedali, kde stromy zasadia a aby ich nasadil čo najväčší počet občanov, čím bude zeleň viac chránená, ako keby ju prišla sadiť nejaká firma a nemal by k nej nikto vzťah,“ vysvetľuje Vladimír Ledecký. Projekt si obec financuje sama. V tohtoročnom rozpočte je na to vyčlenených päťtisíc eur. „Určite ten rozpočet neprekročíme, keďže máme obecnú firmu, kde si vieme niektoré sadenice pripraviť sami. Podľa mňa to bude stáť podstatne menej, ale najprv sa musia vytypovať druhy stromov a až potom budeme vedieť presný rozpočet,“ hovorí starosta a dodáva: „Máme tu odborníkov, ktorí sa venujú permakultúre. Oni navrhnú vhodné druhy stromov i miesta na výsadbu. Pôjde o stromy typické pre našu lokalitu, nebudeme vysádzať nejaké cudzokrajné rastliny. A keďže máme v obci veľa včelárov, predpokladám, že medzi nimi budú aj medonosné stromy, ale o tom rozhodnú kompetentní. Čo nestihneme vysadiť na jar, dokončíme v jeseni a myslím, že projekt bude pokračovať aj ďalej, lebo vysadiť tisíc stromov nie je veľa a ako sa hovorí, keď sa sadia stromy, bude dobre. Tak aby bolo dobre, musíme sadiť stromy.“

Obecný úrad v Spišskom Hrhove. Snímka: Tomáš Puškáš

Obec chce zlepšiť separovanie

Jedným z bodov programu januárového zasadnutia obecného zastupiteľstva bola i výzva starostu skvalitniť separovaný zber odpadov. „Po novom platí, že keď vyseparované zložky odpadu nebudú dosahovať určité percento, každá obec či mesto bude štátu platiť nejaký poplatok a tieto poplatky sa budú z roka na rok zvyšovať. Keďže je to tak a v našej obci sa podľa mňa separuje slabo, požiadal som poslancov a riaditeľa našej základnej školy s materskou školou, aby si to premysleli a prišli s nejakými nápadmi, ako možno separáciu zlepšiť, aby sa obci nezvyšovali náklady a zároveň, aby mali občania menšie poplatky. Poslancom som okrem toho predstavil projekt, ktorý ide robiť riaditeľ školy so svojimi žiakmi, lebo cez deti sa najlepšie pôsobí na rodičov. Riaditeľ plánuje vyhlásiť projekt, v rámci ktorého sa urobí súťaž a jej víťazi budú ocenení. Povedal som mu, nech vymyslí lukratívne ceny, aby motivácia bola silná. Celý bod bol o tom, že problém musíme brať vážne, lebo sú z toho finančné postihy,“ uzatvára Vladimír Ledecký.

Ľudmila GROMADOVÁ