Samosprávy pripravujú cyklochodník z Veľkej Lomnice do Tatier

Popri hlavnej ceste II/540 z Veľkej Lomnice do Tatranskej Lomnice povedie cyklochodník. V katastri Vysokých Tatier by ho mohli vybudovať v budúcom roku.

Ilustračná snímka: cyklochodník, archív mesta Spišská Belá

Veľkolomničania sú stále odrezaní od bezpečnej cyklistiky. Na všetky smery – Huncovce, Poprad aj Vysoké Tatry – môžu jazdiť len po frekventovaných komunikáciách. Situácia by sa však mala zmeniť.

Chodník spojí Veľkú Lomnicu s Tatranskou Kotlinou

Cyklochodník bude trasovaný po ľavej strane cesty II/540 v smere na Tatranskú Lomnicu. „Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu, dokonca máme vypracované aj predbežné geometrické plány na záber pozemkov. Náš míľnik je, aby sme v priebehu tohto roka vybavili minimálne územné rozhodnutie pre projektovú dokumentáciu a zároveň, aby sme si predpripravili súhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov na ich prechod alebo následný prevod,“ vysvetľuje starosta Veľkej Lomnice Peter Duda. Cyklochodník sa bude odpájať tesne nad futbalovým ihriskom v obci a ďalej by sa mal napojiť už v katastri Vysokých Tatier na chodník, ktorý má naprojektované mesto.

Starosta Veľkej Lomnice hovorí o trasovaní cyklochodníka. Snímka: jat

Celková dĺžka chodníka na katastrálnom území mesta Vysoké Tatry je 4,1 km. Trasa sa začína na hranici katastrov mesta, pokračuje súbežne s cestou III. triedy. „Na hranici intravilánu mesta prechádza na opačnú stranu cesty a pokračuje existujúcim chodníkom, ktorý bude upravený až po hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici. Tam sa napojí na spomínaný cyklochodník Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina,“ uviedol vedúci oddelenia investičnej činnosti mesta Vysoké Tatry Jozef Gál. Chodník Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica je časťou cyklotrasy, ktorá bude podľa Jozefa Gála integrovaná do koridoru cyklotrasy Štrbské Pleso – Tatranská Kotlina.

Úsek vybudujú možno už v roku 2020

Z konštrukčného hľadiska pôjde o tri metre široký cyklochodník s asfaltovým povrchom. Bude slúžiť aj peším turistom a korčuliarom. Mesto Vysoké Tatry je v štádiu majetkového vysporiadania pozemkov, pretože nie všade sa trasa uberá po pozemkoch mesta. Prebehlo už niekoľko rokovaní s vlastníkmi dotknutých pozemkov. V tomto období mesto pristupuje k zmluvám. Predpokladaný termín výstavby je podľa Gála rok 2020, maximálne 2021. Cyklochodník budú Vysoké Tatry realizovať prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s Poľskom.

Cyklochodník spojí Štrbské Pleso s Tatranskou Kotlinou. Snímka: rov

Prioritou je úsek na Huncovce

Vo Veľkej Lomnici je podľa Petra Dudu priskoro hovoriť o financovaní. Grant na vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vysoké Tatry a Veľkú Lomnicu získala Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Ďalej bude všetko závisieť od výziev v rámci operačného programu. „Chceme byť pripravení dokumentačne a dokladovo, aby sme mohli pružne reagovať na operačné programy,“ vysvetľuje Duda. Pre tento rok bude prioritou prefinancovanie časti úseku cyklochodníka medzi Veľkou Lomnicou a Huncovcami v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko. „Zmluva by mala byť z poľskej strany podpísaná už v najbližších dňoch. Po podpise zmluvy dôjde k spusteniu verejného obstarávania. Predpokladám, že tento rok dôjde aj k realizácii prác na úseku Veľká Lomnica – Huncovce,“ vraví Peter Duda.

Jana TOMALOVÁ