Sen o kampuse v kasárňach sa rozplýva. Župa podporuje iný návrh

Gymnázium a Stredná umelecká škola by sa mohli presťahovať do novej budovy. Tá by podľa návrhu Prešovského samosprávneho kraja mala vyrásť v parku pri školskom internáte vedľa gréckokatolíckeho chrámu.

Bývalé kasárne by chcelo mesto Kežmarok zmeniť na kampus. Idea moderného študentského mestečka však môže stroskotať na najmä rozpočte. Snímka: rov

Ešte koncom decembra minulého roka Úrad Prešovského samosprávneho kraja predstavil primátorovi mesta a poslancom PSK za okres Kežmarok tri alternatívy riešenia umiestnenia stredných škôl v pôsobnosti kraja. Úrad prerokoval 17.  januára možnosti aj s riaditeľkami dotknutých stredných škôl, teda Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hotelovej akadémie Otta Brucknera a Strednej umeleckej školy.

PSK chce novú budovu v centre

Dve z navrhovaných alternatív sú podmienené dobudovaním kampusu. Prvá alternatíva počíta s presťahovaním všetkých troch škôl do bývalých kasární, ide teda o pôvodný plán. Druhá alternatíva hovorí o kampuse bez hotelovej akadémie, teda ráta len s gymnáziom a umeleckou školou.

PSK však uprednostňuje tretiu alternatívu, teda výstavbu novej budovy na ulici Jakuba Kraya pre dve školy – pre gymnázium a Strednú umeleckú školu. „Dôvodom je umiestnenie dvoch škôl v jednej budove a v jednom areáli, čo umožní efektívne využívanie spoločných priestorov. Takáto investícia by nebola limitovaná skeletom pôvodných budov, ako je to v prípade kampusu. Pri výbere vhodnej alternatívy sme uvažovali aj o možnosti využitia telocvične gymnázia vo vzdialenosti do sto metrov, ubytovaní študentov v Domove mládeže v správe SOŠ Garbiarska ulica, ako aj o využívaní susedného areálu na parkovacie plochy. V neposlednom rade sa takýmto riešením udrží v centre mesta Kežmarok študentský život,“ uviedla pre Podtatranské noviny hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Študenti by mohli využívať aj telocvičňu gymnázia, tzv. T2, ktorá je asi sto metrov od plánovanej budovy. Snímka: archív PN

Ide o najlacnejší a najrýchlejší variant. Proti kampusu hovorí aj fakt, že jeho realizácia by si vyžiadala budovanie inžinierskych sietí, čo by celú investíciu predražovalo.

Mesto bude rokovať s pamiatkarmi

Podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka stojí mesto za každým riešením, ktoré zlepší situáciu stredného školstva. „Naša alternatíva bola vybudovať samostatné mestečko v areáli kasární. Pri zmenách vedenia vyššieho územného celku, aj nových pohľadoch, nám PSK v decembri ukázal pozemok, ktorý sa im zdá ako vhodná alternatíva. V širšej diskusii sme to v rámci mesta rozobrali s tým, že potrebujem viac komunikovať s PSK a osloviť aj pamiatkový úrad, lebo je to ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie,“ uviedol pre naše noviny Ján Ferenčák. Kežmarok je podľa jeho slov otvorený akejkoľvek alternatíve. Navyše, mesto nie je investor ani zriaďovateľ škôl. Primátor si však myslí, že kampus je nadčasová myšlienka a postaviť budovu na ulici Jakuba Kraya vyrieši len havarijný stav.

Po zmene na predsedníckej stoličke PSK prišiel aj nový návrh na riešenie otázky stredného školstva v Kežmarku. Snímka: rov

Pre „hotelovku“ je kampus nevýhodný

Na názor sme sa pýtali aj riaditeliek dotknutých stredných škôl. Keďže PSK preferuje vybudovanie školského areálu na ulici J. Kraya pre gymnázium a Strednú umeleckú školu, hľadali sme odpoveď, čo bude s hotelovou akadémiou. „Nám ponúkli riešenie v podobe rekonštrukcie budovy evanjelickej cirkvi a vrátenia dvoch budov, ktoré sú teraz majetkom mesta. (Stredisko praktického vyučovania a nová budova na Ul. Alexandra 29, pozn. red.) Teda, zotrvanie v týchto priestoroch, čo nás potešilo,“ uviedla riaditeľka Hotelovej akadémie Otta Brucknera Darina Siskovičová. V kampuse by si škola navyše musela vystačiť ani nie s polovicou súčasnej plochy, oproti 4 200 metrom štvorcovým by mali len dvetisíc metrov štvorcových. „Druhé ohrozenie bola pre nás environmentálna záťaž a doba, kedy ju odstránia. Tretia nevýhoda – boli by sme mimo centra mesta. To nám nevyhovuje,“ pokračuje Darina Siskovičová.

Pri riaditeľku gymnázia je najlepšia možnosť najrýchlejšia. Snímka: archív

Pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava znamená najlepšie riešenie najrýchlejšie. Podľa riaditeľky je totiž nesmierne náročné hospodáriť v budove s 50-tisícovým ročným nájmom s ďalšími nepriamymi nákladmi spojenými s energetickou náročnosťou budovy. „Pri súčasnom normatívnom financovaní by v budove muselo byť 400 žiakov, aby sme ju využili a my ich teraz máme 250,“ povedala riaditeľka Daniela Mihóková. Podľa riaditeľky Strednej umeleckej školy Marty Perignáthovej  je otázka novej školy dôležitá, nakoľko škola sídli v budove mesta a zriaďovateľ, ktorým je PSK, nemôže do mestskej budovy investovať. Podľa našich informácií by mala škola navyše od tohto roku platiť vyššie nájomné, ako doterajšie symbolické jedno euro.

Bez kampusu majú kasárne „hmlistú“ budúcnosť

So situáciou sa oboznamujú aj mestskí poslanci. Jozef Matia sa prikláňa k návrhu PSK, ale zatiaľ nechce hovoriť definitívu, keďže PSK nemá k dispozícii štúdiu. „Ale môj názor jednoznačne je, že školstvo by malo ostať v centre mesta alebo v jeho blízkosti, a preto sa mi táto možnosť viac páči,“ povedal Jozef Matia. V kampuse si vie predstaviť centrum kultúry alebo bytovú výstavbu.

Miesto školy si v kasárňach poslanec Jozef Matia vie predstaviť kultúrny stánok či pozemky na výstavbu. Ilustračná snímka: jat

„Mne sa viac pozdáva využitie areálu kasární. Myslím si, že areál na ulici Jakuba Kraya je malý pre dve školy, budú tam natlačené,“ povedal ďalší z poslancov Vojtech Wagner. Na ul. Jakuba Kraya podľa jeho slov územný plán počíta s kultúrnym domom, preto sa mu zdá lepšie pozemok v centre využiť na kultúrny stánok.

Budovy v areáli kasární patria v súčasnosti PSK, ktorý ich od mesta získalo zámenou budov v roku 2016. Prešovský kraj zatiaľ nemá jasno, ako vyrieši otázku v prípade stavby novej školy na ulici J. Kraya. „Keďže o výslednom projekte ešte rokujeme, sú dohady o tom, ako bude naložené s areálom kasární, predčasné,“ uviedla Daša Jeleňová.

Jana TOMALOVÁ