Šuňavčania budú mať kompostéry i dlhšiu vodovodnú sieť

V súčasnosti riešime niekoľko investičných akcií. Od konca minulého roka máme rozpracovanú prístavbu a nadstavbu hasičského skladu, na ktorú sme dostali dotácie 30-tisíc eur z Ministerstva vnútra SR. Celkové náklady sú viac ako 200-tisíc eur. Avšak veľa prác budeme robiť svojpomocne s dobrovoľnými hasičmi a taktiež máme na túto stavbu prisľúbené drevo od urbárskych spoločností.

Obec Šuňava. Snímka: archív obce Šuňava.

Ďalej máme pripravenú projektovú dokumentáciu a čakáme na stavebné povolenie od Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, pretože v najbližšom období chceme v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou rozšíriť vodovodnú sieť na dvoch uliciach. Vodovod by mal mať dĺžku 650 metrov. Vydanie stavebného povolenia záleží od doriešenia vlastníckych vzťahov k pozemkom pod miestnou komunikáciou a vodovodom. Okrem toho sme minulý rok realizovali rozvod optickej siete v celej obci a teraz čakáme na vhodné počasie na to, aby investor túto sieť mohol spustiť. Pripravujeme i projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov na dvoch uliciach Štrbskej a Spišskej, ktoré sú vo vstupných častiach do obce od Štrby a od Lučivnej, a preto ide hlavne o bezpečnosť chodcov. Uvidíme, ako to pôjde, záleží aj na financiách.

Taktiež máme schválený projekt, na ktorý sme dostali prostriedky na dodanie 730 kusov kompostérov do každej domácnosti. Dodávateľ, vysúťažený cez elektronický kontraktačný systém, odstúpil od zmluvy z dôvodu neschopnosti dodať kompostéry, čo celý projekt skomplikovalo a obec musí celý proces výberu dodávateľa uskutočniť znova. V uplynulom roku sme ukončili výstavbu nového vodojemu s kapacitou sto metrov kubických. Vodojem bol uvedený do prevádzky Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou. Realizovali sme aj výstavbu dvoch miestnych komunikácií a začali sme s výstavbou tretej s finančným nákladom zatiaľ 53-tisíc eur. Cez letné prázdniny sme v materskej škôlke robili nové oplotenie a detské ihrisko. Robili sa i chodníky a parkoviská. Z fondov EÚ sme získali finančné prostriedky do 100-tisíc eur na energetické zhodnotenie a zateplenie obecného úradu, kde sa vymenilo a zrekonštruovalo aj ústredné vykurovanie.

Čo sa týka kultúrno-športových podujatí, máme za sebou Zimný športový deň, vo februári bude ples futbalistov, hasičský ples a deti budú mať karneval. Každý rok robievame uvítanie detí do života so zápisom do kroniky. Rodičov s deťmi, ktoré sa narodili vlani, pozývame 24. februára na posedenie s kultúrnym programom. Už 27. ročník festivalu Divadelná Šuňava 2019 – medziokresnej súťaže amatérskych divadelných súborov okresu Poprad, Kežmarok a Levoča bude 8. a 9. marca.

Stanislav KUBASKÝ
starosta obce Šuňava