Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 6. týždeň

* Ivan Dérer (ešte ako vedúci referátu spravodlivosti na Ministerstve pre správu Slovenska) viedol akt preberania rozhodujúcich štátnych úradov v okrese Spišská Sobota. Za predsedu okresného súdu bol menovaný Dr. Gejza Okáli. Pikantné bolo, že za člena župného súdneho kontrolného orgánu bol menovaný Dr. Ernest Winkler, práve disciplinárkou tohto súdu viackrát riešený a potrestaný.
* V okrese Kežmarok sa pod československú štátnu kontrolu dostali okresný daňový úrad, poštový úrad a finančná stráž. Vedúcim kontrolnej komisie nad týmito úradmi, podliehajúcej župným orgánom, sa stal vrchný stoličný sudca Dr. E. Engelmayer.
* Istý chaos zavládol v štruktúrach horských vodcov vo Vysokých Tatrách. Nároky na riadenie tejto činnosti si robila po výročnej schôdzi budapeštianskeho Akademického turistického spolku skupina jeho členov, ktorá sa združila do Spolku maďarských horských vodcov. Na Spiši získali pre túto myšlienku Alfréda Grosza, Ľudovíta Rokfalussyho, Aladára Henscha a ďalších. Pokračovanie svojej činnosti však ohlásilo začiatkom februára osem horských vodcov už zaniknutého Uhorského karpatského spolku, ktorých viedol Pavol Čižák ml.
* Z okresu Kežmarok hlásia na začiatku februára akútny nedostatok uhlia a orgány verejnej správy upozorňujú, že dodávky zo Sliezska sú chabé. Dodaných šesť vagónov je za normálnych okolností denná spotreba… S veľkými ťažkosťami sa potýka aj poštová doprava, dovtedy orientovaná na teraz už maďarské centrálne poštové úrady a štruktúry.
* Na začiatku februára vychádzajú v regióne Spiša: Karpathen Post v Kežmarku (po nemecky), Szepesi hirnök v Levoči (po maďarsky) a Národný výbor v Spišskej Novej Vsi začal vydávať po slovensky písané periodikum Tatry. Zanikol popradský týždenník Tátravidék.
* V Prahe sa 1. februára uskutočnilo veľké pracovné zhromaždenie zástupcov kúpeľných miest. Za Vysoké Tatry sa zúčastnili Dr. M. Guhr, Dr. M. Szontagh, A. Polnisch a N. Loysch. Zhromaždenie pod vedením ministra Dr. Staněka prijalo zásady plynulého pokračovania v kúpeľnej starostlivosti, pričom minister načrtol plán vlády na riadenie, propagáciu a štátnu pomoc kúpeľníctvu.

(arg)