Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 7. týždeň

* Spišská nemecká národná rada na svojom zasadnutí 6. februára opätovne vzniesla požiadavku autonómie, ktorú Maďarsko ponúklo Nemcom na území Slovenska. V podstate už nelegálny orgán, nepochopiac politickú realitu, prijal opatrenie, že uskutočnenie tejto ponuky odkladá až do konania a záverov mierovej konferencie.
* Karpathen Post následne 12. februára uverejnil návrh zásad a požiadaviek samourčenia, medzi ktorými bola napr. požiadavka, aby vzniklo Národné zhromaždenie Nemcov, aby toto podliehalo ministerstvu pre Nemcov, ktoré by sídlilo v Budapešti a pod.
* Ruch vo Vysokých Tatrách „zabezpečovali“ predovšetkým vojaci československej armády, ktorí v Tatranských Matliaroch absolvovali lyžiarske kurzy. Striedali sa tu stočlenné skupiny. V ostatných tatranských osadách bola hlásená priemerná denná frekvencia hostí takto: Tatranská Polianka 50, Nový Smokovec 12, Starý Smokovec 10. Najvážnejším problémom sa aj vo februári ukazovala doprava, ktorá bola sporadická, lebo v elektrárni v Poprade bol nedostatok uhlia.
* Magistrát mesta Poprad rozhodol na zasadnutí 5. februára jednomyseľne, že prísahu vernosti novej republike, ktorú požadovali župné orgány odmietne, až kým nebudú známe výsledky mierovej konferencie. Podotkol, že prísahu nemožno nariadiť proti vôli zastupiteľov mesta. Toto rozhodnutie následne oznámili písomne županovi Jánovi Rumannovi. Nepomohli ani osobné vzťahy župana a mešťanostu Förstera, ktorý stál v čele odporu.
* V druhom februárovom týždni z dodávok podliehajúcich kompetencii mesta Kežmarok rozdelili jeden vagón uhlia a v dodávkach bol po dlhšej dobe aj petrolej. Mesto opustil jeho dovtedajší vojenský veliteľ nadporučík Ernest Hrbenský a na jeho miesto nastúpil major Emil Borák.
* Od 31. januára sa zmenili podmienky cestovania pre všetkých občanov. Pre cesty do Maďarska či Rakúska už museli mať pas, ktorého vybavenie nebolo jednoduchou záležitosťou. Pre obyvateľstvo Spiša to bol šok, pretože boli známe ich úzke väzby najmä na Budapešť.

(arg)