V Poprade vznikne stredná športová škola

Svoje brány má otvoriť už v nasledujúcom školskom roku.

Popradské gymnázium dočasne prichýli aj novú športovú školu. Snímka: rov

„Celé to vzniká ako odpoveď na legislatívne zmeny. Už v zákone o športe sa uvádza, že športové vzdelávanie bude prebiehať na stredných športových školách, na čo neskôr reagoval aj školský zákon, ktorý zaviedol nový typ strednej školy. So vznikom stredných športových škôl je spojený aj zánik existujúcich športových gymnázií,“ uviedol Vladimír Lajčák, riaditeľ Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, kde je v súčasnosti aj odbor športové gymnázium.

Gymnáziá neboli pre všetkých

Podľa Lajčáka nie každý športovec má na to, aby študoval na gymnáziu. Následná prax bola taká, keďže toto štúdium je náročné, tak na gymnázium sa dostalo len asi 30 percent záujemcov z radov športovcov. Druhý model je podľa Lajčáka taký, že na gymnázium prišiel „ktokoľvek“, avšak úroveň gymnaziálneho vzdelávania išla dole a s tým aj dôvera v gymnáziá. „Aj preto je vznik stredných športových škôl dobrým krokom, lebo umožní pokračovať v odbore športové gymnázium pre výborných žiakov, ale budú vznikať aj ďalšie odbory,“ uviedol riaditeľ. Už schválenými novými odbormi sú podľa neho športový manažment a experimentálne sa overujú ďalšie dva odbory, v ktorých sa šport spája s výpočtovou technikou, digitalizáciou a správou dát. „Cieľom je pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách a pripraviť absolventov na činnosti v oblasti športu. Zámer je dobrý,“ uviedol Lajčák.
Vo väčšine prípadov sa súčasné športové gymnáziá premenujú a transformujú na stredné športové školy s novým vzdelávacím programom. V prípade popradského gymnázia pôjde o inú alternatívu, keďže na gymnáziu sa študoval len odbor. Po dohode so zriaďovateľom, ktorým je Prešovský samosprávny kraj a ministerstvom školstva „zatiaľ na pôde tejto školy vznikne nový právny subjekt Stredná športová škola Poprad, ktorú odštartujeme a asi istý čas aj budeme kaučovať, ale v horizonte troch-štyroch rokov by sa mala vybrať svojím smerom,“ povedal Lajčák. Zatiaľ ešte nie je definitívne rozhodnuté, či pôjde o spojenú školu alebo to budú dva samostatné subjekty.

Riaditeľ Gymnázia Poprad, Kukučínova ulica Vladimír Lajčák. Snímka: mik

Na strednú má nadviazať vysoká škola

V súčasnosti chýba k zriadeniu novej školy už len posledný krok, a tým je schválenie na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. To by sa malo udiať v apríli. „Škola však už je zaradená do siete škôl, má pridelené počty žiakov, ráta sa s ňou v rozpočte,“ uviedol Lajčák.
V novom školskom roku si tak popri odbore športové gymnázium budú môcť športovci vybrať v Poprade už aj štúdium na novej strednej športovej škole. Minimálne prvý rok bude táto škola v priestoroch gymnázia. Do budúcnosti by sa mala športová škola presťahovať do nových priestorov. Uvažuje sa s priestormi bývalej základnej školy na Francisciho ulici.
Na popradskom gymnáziu sa prirodzene vyprofilovalo, že najviac študentov odboru športové gymnázium je zo štyroch nosných kolektívnych športov v meste, a to futbal, hokej, basketbal a volejbal. Okrem nich sú tu aj študenti, ktorí sa venujú individuálnym športom, a to najmä plávanie, tenis, karate či cyklistika. „Spravidla sú to aj výborní žiaci, aj výborní športovci,“ dodal Lajčák.
Na stredoškolské športové vzdelávanie v Poprade by malo v budúcnosti nadviazať aj vysokoškolské vzdelanie. V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela by malo v akademickom roku 2020/21 vzniknúť v Poprade štúdium manažmentu so zameraním na šport.

Rastislav OVŠONKA