Granč-Petrovce obnovujú filagóriu, pripravujú výstavbu ďalšieho bytového domu

Začali sme rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Boli tam nevyhovujúce podmienky na techniku, preto sa idú robiť nové omietky, elektroinštalácia. Urobíme aj nové brány, podlahy, šatne, sklad a dve garáže.

Obec Granč-Petrovce. Snímka: archív obce Granč-Petrovce

Ďalej máme rozpracovanú renováciu filagórie – letného pavilónu pri kaštieli. Je to národná kultúrna pamiatka a jedna z posledných takýchto stavieb na Slovensku. Postupne ju kompletne obnovujeme. Rekonštrukciu drevenej strechy realizujeme prostredníctvom programu Obnov svoj dom cez ministerstvo kultúry. Ukončené sú krídla a podhľady filagórie a okrem toho je odvodnená. Tento rok by sme chceli začať s jej murovanou časťou. Treba zaviesť elektroinštaláciu, kanalizáciu, nové omietky, a potom budeme riešiť okná a dvere. V budúcnosti by sme tam chceli zriadiť obecné múzeum. V týchto dňoch začíname realizovať rekonštrukciu ústredného vykurovania v kultúrnom dome, na ktorú sme dostali príspevok 60-tisíc eur prostredníctvom výjazdového rokovania vlády v Levoči. Ide o kompletnú rekonštrukciu – v kotolni budú nové kondenzačné kotly prepojené so solárnymi panelmi. Teplá úžitková voda sa bude vyrábať slnkom. Prebytok vody bude možné použiť na temperovanie niektorých priestorov. Popri tom zo svojich zdrojov rekonštruujeme aj obecný úrad.

Cez Program rozvoja vidieka (PRV) máme podaný projekt na komunálnu techniku, ktorá by mala slúžiť pre zberný dvor. Čakáme, ako bude vyhodnotený. Cez výzvy sa chceme uchádzať i o prostriedky z ministerstva vnútra na dopravné ihrisko a taktiež cez PRV by sme chceli zatepliť kultúrny dom aj zvonku. Prostredníctvom miestnej akčnej skupiny (MAS LEV) by sme tiež chceli riešiť obecné chodníky a všetky autobusové zastávky. Máme ešte čiastočne nedokončenú individuálnu bytovú výstavbu, kde sme v posledných rokoch realizovali všetky siete a ešte nám treba vybudovať cesty. Dopyt po pozemkoch je. Stále pribúdajú nové domy a my súbežne s nimi staviame infraštruktúru. Pripravujeme projekt výstavby ďalšieho bytového domu, ktorý by sme chceli začať stavať budúci rok. Malo by ísť asi o 15 bytov.

Čo sa týka kultúrnych a športových akcií, pravidelne v obci robievame fašiangový karneval. Toho roku bol v nedeľu 3. marca. Bežne robíme na druhú májovú nedeľu Deň matiek. V auguste by sme chceli obnoviť podujatie Goralské dni, ale neviem, či sa to podarí už tento rok alebo až budúci. Každoročne je u nás koncom augusta kráľovský MTB maratón, kde chodieva asi 600 pretekárov.

Peter PITOŇÁK
starosta obce Granč-Petrovce