Kľúčom je vychovať človeka, ktorý mi prerastie cez hlavu, vraví Eva Kollárová

Mozaiku jej aktivít tvorí mestský úrad, umelecká škola či Vansovej Lomnička. Aby ju nominovali na Slovenku roka za podporu talentov, nemusela opustiť Starú Ľubovňu.

Eva Kollárová (tretia zľava). Snímka: archív EK

Eva Kollárová postupne učila na základných školách v Hniezdnom, Plavnici a potom na Levočskej ulici v Starej Ľubovni. Mala tvorivých žiakov a bolo jej ľúto, že keď opustili deviaty ročník, práca s nimi sa skončila. Popri učení začala na čiastočný úväzok pracovať s deťmi aj na ZUŠ Jána Melkoviča. V rámci literárno-dramatického odboru našla tú správnu cestu – jej hodiny navštevujú žiaci základných, stredných aj vysokých škôl. Mnohé umelecké školy vedú mladých umelcov najmä k divadlu.

Na Literárnom Kežmarku práce víťazov ožívajú. Často sú medzi nimi aj žiaci ZUŠ J. Melkoviča pod vedením Evy Kollárovej. Snímka: mam.

„Náš literárno-dramatický odbor sa zameriava hlavne na vlastnú literárnu tvorbu, čo je podľa mňa špecifikum. Máme ocenenia azda zo všetkých známych celoslovenských literárnych súťaží, žiaci sú laureátmi Medziriadkov, Ceny Rudolfa  Fabryho, Wolkrovej Polianky, Gerbócovej literárnej Sniny, Gorazdovho Prešova, Literárnej Senice Ladislava Novomeského, Poetickej Ľubovne, Literárneho Kežmarku…,“ hovorí Eva Kollárová. Jej žiaci dosahujú úspechy aj v súťažiach v umeleckom prednese. Ďalšou aktivitou sú muzikály na Hrade Ľubovňa, hrajú v nich súčasní a bývalí žiaci školy, režisérom a scenáristom je Peter Karpinský a texty piesní vychádzajú už 13. rok z pera Evy Kollárovej.

Literátka z prírodovednej triedy

Ďalšia vec, ktorá pomohla k nominácii na Slovenku roka, je dlhoročné organizovanie celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička. „Takisto som členkou Ústrednej rady Zboru pre občianske záležitosti, ktorého hlavnou úlohou je príprava občianskych obradov pre širokú verejnosť. Staroľubovniansky ZPOZ patrí medzi najlepšie na Slovensku. Je známy tým, že v ňom účinkujú aj mladí ľudia. Sú to žiaci a absolventi ZUŠ alebo tí, ktorých si „vyhliadneme“ na súťažiach,“ vysvetľuje Eva Kollárová.

Snímka: archív EK

Láska k literatúre sa zrodila, paradoxne, v prírodovednej triede na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Jej útočiskom sa stala gymnaziálna knižnica, v ktorej trávila popoludnia či večery, ale aj soboty, nedele. Bola šéfredaktorkou aj v súčasnosti úspešného školského časopisu Stretnutia. „Časopis sme robili na liehových blanách, tam som prvýkrát pričuchla k literatúre i kultúre a do Kežmarku sa každý rok rada vraciam ako členka poroty Literárneho Kežmarku. Doteraz som s pani profesorkou Goceliakovou v kontakte (pedagogička, kt. viedla Stretnutia, pozn. red.),“ vraví Eva Kollárová.

Pred dvomi rokmi sa stretli viacerí bývalí aj súčasní redaktori školského časopisu Stretnutia. Snímka: archív

Na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici založila časopis Mladý pedagóg. Poéziu začala publikovať v Novom slove mladých. Je niekoľkonásobnou laureátkou Chalupkovho Brezna a ocenenia si priniesla aj z ďalších literárnych súťaží. V Ľubovnianskej knižnici jej vyšla zbierka poézie Za slnkom, ZPOZ vydal knihu jej príležitostnej poézie a príhovorov Dobrý deň, človek. Jej tvorbu ste mohli zachytiť v časopisoch, v rozhlase aj televízii.

Z kreatívnej práce do ešte kreatívnejšej

Od učenia na základnej škole prešla Eva Kollárová na mestský úrad v Starej Ľubovni. „Aj na vyučovaní sa dajú robiť kreatívne veci, ale tu je to oveľa pestrejšie, zaujímavejšie. Verejná správa je v ostatnom čase najmä o byrokracii, ale napriek tomu ma moja práca baví, pretože každý deň je iný,“ vraví Eva Kollárová. Jej pracovisko nie je len mestský úrad, ale aj Galéria Provinčný dom, Dom kultúry, park na Námestí generála Štefánika či školy v meste. „Stretávam sa s rôznymi ľuďmi, neostávam len v mikrosvete na mestskom úrade,“ dopĺňa Eva Kollárová. Za obdobie 12 rokov na mestskom úrade sa podarilo Eve Kollárovej naštartovať mnohé projekty.

Pre muzikály na Hrade Ľubovňa píše texty Eva Kollárová. Snímka: archív EK

„Určite som ich nevymyslela a nerobila sama, lebo kultúru nemôže robiť jeden človek. V Starej Ľubovni naprieč celým spektrom spolupracujú kultúrne ustanovizne, občianske združenia aj národnostné organizácie a spolky. Stará Ľubovňa je veľmi dobrým miestom na život, geograficky aj ľudsky. Keď som šla za niekým so žiadosťou o pomoc či spoluprácu, ešte sa mi nestalo, aby mi povedal nie,“ hovorí Eva Kollárová. V meste boli inštalované pamätné izby Jána Melkoviča aj Terézie Vansovej, pribudol Silvester pre deti aj dospelých, Veľký deň detí, Kultúrne štvrtky v rámci kultúrneho leta, raňajky s primátorom pre deti na MDD a pre mládež pri príležitosti Dňa študentstva. Oddelenie pripravuje aj historickú scénku na otvorenie Ľubovnianskeho jarmoku, v ktorej stvárňuje historickú udalosť z dejín mesta alebo regiónu. Pribudli aj Slávnosti poľsko-goralskej kultúry či hľadanie naj Babičky Spiša.

Kľúčom je nechať sa „preskočiť“

Nominované dámy na Slovenku roka sa nedozvedeli, odkiaľ prišli tipy práve na nich. Eva Kollárová však šípi, že podnet na jej nomináciu dala niektorá z účastníčok Vansovej Lomničky. Receptom na úspech je popretie známeho „žiak nikdy nebude nad učiteľa“.

„Kľúčom je vychovať si svojich nasledovateľov. Ľudí, ktorí budú vedieť nielen to, čo vieme my, ale dať im toľko, aby nám prerástli cez hlavu. Je to tak vo všetkom, čo robíme, nielen v kultúre. Lebo keď sa ohradíme a nepustíme nikoho medzi seba, nikdy to nebude fungovať, hlavne keď myslíme aj na budúcnosť,“ hovorí Eva Kollárová. Staroľubovnianka je rada, že si komisia Slovenky roka všimla aj východ Slovenska, pretože aj tu žijú talenty, ktorým sa oplatí venovať a svojimi výsledkami robia dobré meno nielen svojmu mestu v rámci Slovenska, ale aj Slovensku v zahraničí. Nie nadarmo sa o Starej Ľubovni hovorí, že je hlavným mestom najmladšej slovenskej literatúry.

O titul Slovenka roka sa uchádza 28 žien v deviatich kategóriách, z toho tri v oblasti podpora mladých talentov. Hlasovať môžete do 3. mája na webovej stránke www.slovenkaroka.sk/hlasovanie alebo pomocou SMS na číslo 7504. V prípade, že chcete podporiť Evu Kollárovú, posielajte v SMS text SR 13.

Jana TOMALOVÁ