Minister pozastavil schvaľovanie Návštevného poriadku TANAP-u

V utorok 19. marca sa s Lászlóm Sólymosom stretli zástupcovia iniciatívy Aj my sme Tatry. O novom návrhu budú rokovať aj záujmové skupiny.

Minister životného prostredia László Sólymos. Snímka: rov

Návrh nového Návštevného poriadku Tatranského národného parku vyvolal množstvo búrlivých emócií. Najvýraznejšie pripomienky vyšli od iniciatívy Aj my sme Tatry, pod ktorú sa podpísalo 15-tisíc ľudí. V utorok 19. marca minister životného prostredia László Sólymos prijal jej iniciátorov a ďalších členov. Podľa ministra musí byť na návštevnom poriadku všeobecná zmena. Návštevný poriadok nášho najstaršieho národného parku musí predovšetkým rešpektovať ochranu prírody, ale zároveň musí byť moderný, prehľadný a spĺňať potreby návštevníkov národného parku,“ povedal László Sólymos. Minister pozastavil proces schvaľovania návrhu návštevného poriadku, aby sa vytvoril priestor na diskusiu.

Návštevný poriadok by sa nedodržiaval

Na stretnutí sa zúčastnili predseda SHS JAMES Igor Koller, predseda Klubu slovenských turistov Peter Dragúň, prezident Slovenského vysokohorského a turistického spolku Michal Káčerik, predseda Slovenskej skialpinistickej asociácie Igor Žiak a ďalší traja členovia iniciatívy.

Horolezci na Malom Ľadovom štíte. Ilustračná snímka: jat

„Výhrad k návštevnému priadku bolo viac, ale naša bola zrejme najsilnejšia a máme za sebou 16-tisíc podpisov našej výzvy. Znovu sme na stretnutí zopakovali, v čom vidíme najväčšie problémy. Zopakovali sme, že návrh nezodpovedá environmentálnej situácii, ale hlavne je to návrh na papieri, ktorý sa nebude dodržiavať, tak ako sa nedodržiaval ten starý návštevný poriadok,“ vraví Igor Koller.

Správa TANAP-u nerokovala

Na stretnutie prišiel aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda. Práve jeho poveril László Sólymos rokovaním so všetkými záujmovými skupinami, ktoré mali zásadné výhrady k návštevnému poriadku. Podľa Kollera stojí ochrana prírody na prvom mieste, ale v návštevnom poriadku musia byť reálne zohľadnené aj požiadavky návštevníkov Vysokých Tatier. Od ďalších rokovaní si sľubuje otvorenejší prístup.

Aj Horolezec Peter Hámor je súčasťou iniciatívy Aj my sme Tatry. Snímka: rov

„Nebude nás prizývať k rokovaniam Správa TANAP-u, ale priamo generálny riaditeľ. Minulý rok o našich návrhoch Správa TANAP-u vôbec nerokovala, hoci sme im navrhli termíny na rokovania. Mysleli sme, že sa naozaj stretneme, sadneme si a vyargumentujeme si to. Ale to sa minulý rok nekonalo. Myslím si, že tento rok to prebehne na inej úrovni,“ hovorí Igor Koller. Predseda SHS JAMES nevie odhadnúť, nakoľko dokážu presadiť svoje požiadavky. „Sme si vedomí, že to nebude na sto percent, ale bude to pod gesciou Štátnej ochrany prírody a bude to zásadným spôsobom iné rokovanie, ako keď nás prizývala Správa TANAP-u,“ dopĺňa Igor Koller.

Do rokovania o návštevnom poriadku zasiahnu aj skialpinisti. Snímka: PH

Po prijatí a zapracovaní všetkých návrhov a pripomienok bude podľa ministerstva pôvodný návrh návštevného poriadku doplnený a v čo najkratšom čase prijatý.

Uverejnili hromadnú pripomienku

Iniciatíva Aj my sme Tatry zverejnila výzvu, ktorá bola zároveň hromadnou pripomienkou k legislatívnemu procesu schvaľovania návrhu Návštevného poriadku TANAP-u. Iniciátori nesúhlasia s uzavretím výcvikových činností pre horolezectvo a vysokohorskej turistiky do niekoľkých oblastí, vylúčením nočného pohybu v horách či so systémom výnimiek. Kritizujú napríklad aj absenciu vedeckých dôkazov o negatívnych vplyvoch činností v horách.

Jana TOMALOVÁ