Predsedom RZTPO ostáva Štefan Bieľak

Prvýkrát sa predsedom Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí stal človek, ktorý nie je primátorom, ani starostom.

Staronový predseda RZTPO Štefan Bieľak. Snímka: www.obecne-noviny.sk

Členovia združenia na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo uplynulý piatok vo Veľkom Slavkove, zvolili za staronového predsedu Štefana Bieľaka. Ten však už nie je primátorom Spišskej Belej. Predsedom združenia sa prvýkrát v jeho histórii stal človek, ktorý nezastáva funkciu primátora či starostu.

Veria, že Poprad prehodnotí svoje rozhodnutie

Na valnom zhromaždení rezonovala aj otázka vystúpenia Popradu zo združenia. Hoci na prezenčnej listine mesto ešte bolo zapísané, rokovania sa za Poprad nikto nezúčastnil. Jeho členstvo definitívne skončí až doručením uznesenia mestského zastupiteľstva. „Nezostáva nám nič iné, len rešpektovať toto rozhodnutie, aj keď je otázne či argumenty, ktoré boli použité, sú dostatočné. Bez mesta Poprad ako najsilnejšieho hráča sa bude ťažko niektoré témy presadzovať, lebo otvoriť ich vieme, ale každý problém, ktorý otvoríme v regióne, sa viac či menej dotýka mesta Poprad. Je nám ľúto, že poslanci takýto krok podporili, možno časom zvážia svoje rozhodnutie,“ uviedol Štefan Bieľak.

Poprad sa rozhodol zostať len v Združení miest a obcí Slovenska. „Výsledky ZMOS-u tu sú a jeho výsledky sú tu aj vďaka tomu, že má štruktúru v území. Ak by ZMOS nemal združenia, tak stratí kontakt s územím a stratí aj členskú základňu. Prínos pre člena treba podľa Bieľaka chápať aj inak ako len v podobe priameho finančného prospechu.

Združenie miest a obcí Slovenska združuje približne 95 % samospráv. Snímka: archív PN

ZMOS má silu vďaka regiónom

„Vieme, že mesto Poprad si vystačí aj samo, ale to nie je len o momentálnej pozícii, ale je to aj o samosprávnej sile, ktorú máme. Ja tvrdím, že minimálne kvôli vyjednávacej sile aj smerom k vláde majú regionálne združenia význam. Samospráva má silu vďaka tomu, že je tu ZMOS, a ten vďaka tomu, že tu sú regionálne združenia. Ak začneme zospodu odstrihávať a tvrdiť, že nám netreba regionálne združenia, tak potom budeme hovoriť, že načo nám je ZMOS a načo nám je vôbec samospráva. Stačí tu potom dosadiť štátnych úradníkov, ktorých bude niekto riadiť politicky a skončilo to,“ uviedol Bieľak.

Súčasný postoj Popradu, ktorý vystúpil z regionálneho združenia, Bieľak chápe „promestsky“, ale to rozhodnutie nie je podľa neho „proregionálne“. Bieľak si nemyslí, že by združenie bolo len o vysedávaní či obedoch, ako to aj odznelo na ostatnom Mestskom zastupiteľstve v Poprade. „Ak by to tak bolo, tak aj ostatná členská základňa by prehodnotila svoje členstvo a dnes je tam 60 členov z regiónu,“ uviedol Bieľak. Z miest nie sú členmi združenia len Vysoké Tatry a opäť aj mesto Poprad, ktoré bolo prvýkrát členom až do roku 2003, kedy zo združenia vystúpilo prvýkrát. Členom sa stalo opäť v roku 2015.

Na RZTPO bude mať viac času

Starostovia a primátori na piatkovom rokovaní schválili nové stanovy združenia. Zároveň vytvorili nový orgán, ktorým je desaťčlenná rada. „Urobila sa zásadná zmena. Na jednej strane je to dôvera, ale aj ocenenie mojej práce. Budem tomu môcť dať viac času ako predtým. Popri všeobecných samosprávnych témach, ktoré sme riešili, budeme môcť otvárať aj témy, na ktoré doteraz nebol čas a nemal to kto robiť,“ uviedol Bieľak.

Témou, ktorú chce regionálne združenie otvoriť, je najmä doprava v regióne. K ďalším témam patrí cestovný ruch, ochrana prírody, vrátane zonácie TANAP-u a návrhu návštevného poriadku. „Otvorili sme aj ďalšie témy ako cyklodoprava, stredné školstvo, ale aj téma odpadov či územné plánovanie,“ povedal Bieľak.

Rastislav OVŠONKA