Stará Ľubovňa zavedie platené parkovanie

Jediným okresným mestom pod Vysokými Tatrami s bezplatným parkovaním na mestských parkoviskách je Stará Ľubovňa. Od jesene by sa to malo zmeniť.

Platené parkovanie čaká aj Námestie sv. Mikuláša. Snímka: rov

Vo štvrtok 28. februára poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu o zámere spoplatnenia parkovania v Starej Ľubovni. Samospráva do najbližšieho zasadnutia v apríli pripraví návrh všeobecne záväzného nariadenia s konkrétnymi podmienkami. Radnica plánuje regulovanie parkovania najmä preto, aby si miesto našiel každý, kto reálne potrebuje v meste zaparkovať. Cieľom podľa prednostu Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleša Solára nie je ťahať z ľudí peniaze, ale zlepšiť celkovú dopravnú situáciu a dostať viac Staroľubovňanov do práce pešo alebo autobusom.

Spoplatnia 340 parkovacích miest

V meste sú v súčasnosti štyri regulované parkoviská, ani jedno však nepatrí samospráve, ide o súkromné parkoviská. „My k tomuto bodu pristupujeme, lebo tiež vnímame potrebu, aby bolo parkovanie regulované. V rámci centrálnej zóny máme vytypovaných cca 340 parkovacích miest, ktoré chceme regulovať,“ vysvetľuje Aleš Solár. Za parkovanie by mali vodiči zaplatiť na Námestí sv. Mikuláša, v zadných traktoch za Námestím sv. Mikuláša, na parkoviskách pod mestským úradom, pri kultúrnom dome, pri tzv. Bielom dome, pri pošte, starom cintoríne a okresnom úrade. Parkomaty pribudnú aj v okolí nemocnice, na ulici Sládkovičovej, Obrancov mieru a na ulici Levočskej oproti zastávke smerom na Novú Ľubovňu a Jakubany.

Uvažujú aj nad aplikáciou

V apríli prednosta predloží poslancom na rokovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia s konkrétnymi podmienkami a cenníkom parkovného.

Cieľom pradnice nie je ťahať z ľudí peniaze, ale zlepšiť celkovú dopravnú situáciu v meste. Ilustračná snímka: mam

„Musíme následne pripraviť aj osadenie parkomatov, prípadne ďalšie alternatívy na zaplatenie parkovania. Rozmýšľame nad mobilnou aplikáciou, kde budeme mať vyznačené parkoviská. Malo by to byť jednoduché – cez tri kliky aj so zaplatením parkovného,“ hovorí Aleš Solár. Samospráva pripraví aj harmonogram obstarania parkomatov či dopravného značenia a zapracuje potrebné výdavky do rozpočtu mesta. V prípade, že poslanci v apríli všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní schvália, platené parkovanie by malo byť aktuálne od jesene tohto roku. Výnos z parkovného chce radnica použiť na rozvoj infraštruktúry v rámci cyklodopravy, posilnenie spojov mestskej autobusovej dopravy či dobudovanie infraštruktúry. Od regulovaného parkovania si Aleš Solár sľubuje aj zníženie emisií a celkové zlepšenie životného prostredia.

Dopravu rieši aj preložka

Za ostatných 12 rokov narástol počet automobilov v okrese o viac než sto percent. Kým v roku 2006 to bolo 12-tisíc osobných áut, v roku 2018 štatistiky hovoria o 25-tisícoch áut. Stará Ľubovňa rieši dopravu aj prípravou časti juhovýchodného obchvatu mesta.

PSK a Stará Ľubovňa vybudujú juhovýchodný obchvat mesta. Snímka: mesto Stará Ľubovňa

Preložka cesty III/3146 by mala pomôcť pri odklone dopravy z centra smerom na Novú Ľubovňu, Jakubany a Kolačkov. Prešovský kraj začne s výstavbou preložky v apríli, kraj investuje 1,35 milióna eur, mesto zafinancuje zvyšný milión. Napriek tomu, že juhovýchodný obchvat mesta by mal odľahčiť centrum od dopravy, pre samosprávu bude mať komunikácia plný význam až po dobudovaní Vansovej ulice.

Jana TOMALOVÁ