Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 10. týždeň

* Od 2. marca sa začalo pečiatkovanie bankoviek a začala sa tým stabilizácia meny nového štátu. Išlo o bankovky od desať do tisíc korún.
* Spišskobeliansky športový spolok mal začiatkom marca 117 členov a určil členský príspevok tri koruny ročne. Jeho prvou akciou, ktorou oživovali činnosť po vojne, bol veľký ples 4. marca, ktorý sa konal v Robotníckom dome tabakovej fabriky.
* V Spišskej Novej Vsi začali vychádzať prvé regionálne noviny v slovenskom jazyku, týždenník Tatry. Jeho redaktorom bol Jozef Hanula. Toto sa však stretlo s nevôľou dovtedajších Szepesi lapok, ktorých redaktori a priaznivci začali spochybňovať oprávnenosť vzniku týchto novín. Zároveň začali opäť vychádzať Szepesi hirnök, ktorých redaktorom bol gymnaziálny profesor z Levoče Ján Mirkva.
* Z Levoče prišlo definitívne potvrdenie o menovaní Dr. Gejzu Okáliho za predsedu Okresného súdu v Spišskej Sobote, čím sa mal zavŕšiť proces výmeny prouhorských sudcov a súdnych úradníkov za slovenských. (Čoskoro sa ukáže závažný problém: niet slovenských odborníkov.)
* Zrejme veľmi dobre fungoval v Ľubici tamojší Svojpomocný spolok. Výročné zasadnutie mal 2. marca a jeho predseda Július Lindtner sa mohol členom pochváliť aj tým, že podnikanie bolo celkom úspešné, vklady sa zvýšili na sumu 2 499 650,74 korún, pričom aktíva predstavovali takmer milión korún. Všetko to však boli, ako konštatovali členovia, peniaze neisté vo svetle krokov československej vlády smerom k doterajšej mene a hodnote peňazí.
* Kežmarský mešťanosta Dr. Wrchovszky vyzval majiteľov ovocných sadov a záhradníkov na pustošenie škodlivého hmyzu ničením hniezd húseníc a vajíčok motýľov. Toto nariadenie ministerstva orby bude na území mesta prísne kontrolované a pri zistení nedostatkov uložia orgány mesta pokuty až do výšky 100 korún.
* Nadporučík letectva a brat levočského bankára Polnischa Otto chcel uskutočniť propagačný let na podporu propagácie letectva. V oblasti Rimavskej Soboty však pre toto nemali pochopenie českí vojaci. Začali na lietadlo paľbu, poškodili motor a – propagátor skončil na vypočúvaní košických vojenských vyšetrovateľov.

(arg)