Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 11. týždeň

* Problémy tatranskej železničnej dopravy pretrvávali. Po dvojtýždennej zimnej (skôr uhoľnej) prestávke začala v marci premávať električka z Popradu do Tatranskej Polianky vo frekvencii dva spoje denne.
* Až v marci sa v regionálnych novinách Spiša objavil oznam o tom, že už v januári sa v Liptovskom Mikuláši konalo zakladajúce zhromaždenie Tatranského spolku turistického, prvej slovenskej organizácie turistov a turistiky.
* Situácia v tatranských osadách bola nepriaznivá. Vo Vyšných Hágoch nájomca Polnisch hlási iba denných hostí. V Tatranskej Polianke boli otvorené tri objekty a v nich bolo ubytovaných 65 hostí. Úplne boli zatvorené zariadenia v Tatranskej Lomnici, fungoval iba Kuszmanov obchod. Niekoľko hostí mali aj zariadenia v Novom a v Starom Smokovci.
* Od 15. marca bola odstránená aj hraničná bariéra pre telefonické spojenie. Úrad spišského župana oznámil, že rovnako sa bude môcť cestovať do zahraničia, je však potrebné vybaviť si pas pre tieto cesty. Aby sa predišlo nedorozumeniam, zdôrazňoval úrad, že pas bude potrebný aj pre cestu do Maďarska a ďalších krajín bývalej monarchie.
* Ešte na konci februára poľský predseda vlády Paderewski uskutočnil inšpekčnú návštevu Spiša a Oravy. Stretol sa s predstaviteľmi severných častí týchto regiónov a uistil ich, že vláda bude trvať na tom, aby tieto oblasti zostali Poľsku.
* Traja nemenovaní dôstojníci československej armády rokovali začiatkom marca s vedeniami Karpatského múzea v Poprade a Tatranského múzea vo Veľkej o zapožičaní exponátov na plánovanú výstavu o Vysokých Tatrách v Prahe. Bol to jeden z prvých krokov k uskutočneniu veľkého podujatia, ktoré sa napokon konalo v máji.
* Spišská ľanárska a bavlnárska a. s. v Kežmarku uskutočnila 8. marca výročné zhromaždenie. Predseda Tibor Kéler konštatoval, že spoločnosť prosperuje, a tak bude vyplácať dividendy vo výške 12 korún na akciu.

(arg)