Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 12. týždeň

* Stred marca bol na Spiši v znamení demonštrácií promaďarských síl, ktoré sa nevzdali myšlienky na obnovenie Uhorska. Tak 20. marca na budove Okresného úradu v Spišskej Sobote vyvesili maďarskú vlajku. V Poprade sa pokúsili o rovnaký akt, no provládne sily tomu zabránili. Podobnému incidentu sa podarilo zabrániť v Spišskej Belej. Keďže sa najväčšie nepokoje očakávali 15. a 16. marca v Kežmarku, bola tu nasadená na udržanie pokoja aj armáda, pohyb osôb však bol voľný.
* Na hlavnej trati začala premávka rýchlika Košice – Žilina – Praha. V železničnej stanici Poprad bol zabezpečený ku každému rýchliku prípoj od Kežmarku, ako aj do Kežmarku. Rýchlik premával každý deň, spoj bol jeden z oboch koncových staníc.
* Pri pečiatkovaní bankoviek v Kežmarku bolo ku dňu 12. marca opečiatkovaných 16 miliónov korún, pričom samotné pečiatkovanie ešte nebolo ukončené.
* Zoštátnené kúpele na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici navštívil na inšpekčnej ceste Dr. Veselý, vládny zmocnenec pre kúpeľníctvo. Krátko pred touto návštevou abdikoval na funkciu kúpeľného riaditeľa v Tatranskej Lomnici Arpád Lang, ktorý vzápätí opustil osadu.
* Začali sa masívne odchody najmä inteligencie zo spišských miest a dedín do Maďarska. Dobová regionálna tlač opisuje ako „srdce drásajúce smutno-tragické“ scény, ktoré sa diali na železničnej stanici v Levoči pri odjazde transportu do Budapešti. Treba len podotknúť, že nik týchto ľudí nevyháňal, ich odchod bol dobrovoľný.
* Vzhľadom na napätú situáciu sa 20. marca v Kežmarku uskutočnili odvody do československej armády. Podliehali im muži ročníkov narodenia 1892 až 1898.
* Veľkolepý dar pre Spišský dom v Budapešti prišiel od architekta Quida Hoepfnera v podobe stotisíc korún. Dom bol projektovaný pre Spišský spolok na Ménesi út.
* Prísahu vernosti novej vláde odmietli mešťanosta Ľubice Štefan Kovách a mestský kapitán Dr. Andor Roth. Následne prišla vyhrážka, že bude Ľubici odňatý štatút mesta, čo sa neskôr aj stalo.

(arg)