Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 9. týždeň

* Od 19. februára obnovila prevádzku tatranská elektrická železnica, čo prijali všetci s nadšením, lebo Smokovce (okrem vojenských lyžiarskych kurzov) boli prakticky prázdne. Iba v Tatranskej Polianke bolo 85 pacientov liečebne Červeného kríža.
* Spišský spolok v Budapešti na svojom výročnom zasadnutí prijímal aj nových členov. Z nich zaujímavé mená spod Tatier: Eugen Kallivoda z Matejoviec, lekárnik Artur Csatádi zo Starého Smokovca, až šesť nových členov pribudlo z Kežmarku.
* Územné požiadavky Poľska voči Československu vo forme memoranda predložila poľská delegácia Výboru pre poľské záležitosti 28. februára. V nich za poľské územie považuje celé územie údolia rieky Poprad od Spišskej Soboty ďalej na severovýchod. Najvýraznejšie sa pôsobenie poľských aktivistov začalo prejavovať v Zamagurí, kde dokonca niektorí úradníci prisahali vernosť Poľsku.
* Vo februári sa skupina intelektuálov pokúsila založiť Združenie intelektuálnych pracovníkov Spiša, ktoré by malo byť strážcom rozvoja človeka vo sfére vzdelávania, pracovného zaradenia s rešpektovaním kvalifikácie, bojovalo by proti protekcionizmu a ďalším neduhom. Iniciátori sa výzvou na členstvo obrátili na učiteľov, lekárov, sudcov, úradníkov, no napokon neuspeli, lebo práve na týchto postoch (okrem lekárov) došlo už v nasledujúcich mesiacoch k obmene ľudí.
* Kežmarský svojpomocný spolok na výročnom zasadnutí rozhodol o podaní žiadosti, ktorej schválenie by zásadne zmenilo spôsob, efektivitu a riadenie výroby a distribúcie elektrickej energie v meste. V žiadosti požadovalo aj väčší podiel akcií pre mesto a jednotlivcov – záujemcov.
* Veliteľ mesta Kežmarok usúdil, že aktivity stredoškolského profesora a aktivistu politického i spolkového života mesta Júliusa Andora Heftyho prekročili medze trpezlivosti československých orgánov a 20. februára vo večerných hodinách ho zatkli. Po niekoľkých hodinách ho však prepustili. V nemeckých promaďarských kruhoch bolo toto zatknutie vnímané ako akt zastrašovania.

(arg)