Už túto sobotu si zvolíme novú hlavu štátu

V sobotu 30. marca nás čaká druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Prezident volí prezidenta. Snímka: mik

Na základe výsledkov prvého kola, ktoré sa konalo v sobotu 16. marca, si budeme v druhom kole vyberať spomedzi Zuzany Čaputovej a Maroša Šefčoviča. Víťazom a novým prezidentom sa stane ten, ktorý získa v druhom kole väčšinu hlasov.

Voliť môžu aj tí, ktorí ešte v prvom kole nemali osemnásť

Volebné miestnosti budú presne tie isté, ako v prípade prvého kola volieb. Miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Voliť tak môžu aj tí, ktorí plnoletosť dosiahli medzi 16. a 30. marcom. Až do piatku 29. marca si môžete osobne vybaviť voličský preukaz pre prípad, že v deň konania volieb nebudete v mieste trvalého bydliska.

Pozor na pokutu za vynesenie hlasovacích lístkov

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky volič potvrdí v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Tu treba na hlasovacom lístku zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkuje viac čísiel kandidátov, tak sa hlasovací lístok stáva neplatný. Upravený hlasovací lístok treba vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Netreba tiež zabudnúť, že nesprávne upravený alebo nepoužitý hlasovací lístok treba vložiť do osobitnej zapečatenej schránky, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý hrozí pokuta 33 eur.

Nový prezident nastúpi 15. júna

Potom nám neostáva nič iné len čakať na výsledky. Tie priebežné bude Štatistický úrad SR zverejňovať postupne na svojej internetovej stránke. Vyhlásenie oficiálnych výsledkov možno očakávať v nedeľu okolo poludnia. Priebežné a neoficiálne budeme poznať už v nedeľu nadránom. Novozvolený prezident sa ujme úradu 15. júna, keď končí mandát súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa novozvolený kandidát ujme funkcie zložením sľubu pred parlamentom do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky napoludnie v deň, v ktorom končí volebné obdobie jeho predchodcu.

Rastislav OVŠONKA