Dunaj spojí autorov deviatich krajín

Od štvrtka 11. do nedele 14. apríla sa uskutoční štvrtý ročník Tatranskej literárnej jari.

Český básnik Milan Blahynka vo štvrtok odprezentuje svoju tvorbu počas besedy na Obchodnej akadémii v Poprade. Zdroj snímky: mesto Vysoké Tatry

Počas piatich podujatí vo Vysokých Tatrách a sprievodných besied v Poprade a vo Svite sa v rámci literárneho festivalu predstaví 40 spisovateľov. „Tohtoročná Tatranská literárna jar bude zameraná na literárnu spoluprácu a prezentáciu literatúry predstaviteľov spisovateľských združení krajín Vyšehradskej štvorky a prizvaných zástupcov troch podunajských literatúr zo Srbska, Rumunska a Ukrajiny,“ informuje predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, ktorý počas literárnej jari oslávi jubileum 70 rokov. „Jedným z hlavných motívov projektu je rozvíriť spoluprácu medzi Spolkom slovenských spisovateľov a ostatnými organizáciami spisovateľov v jednotlivých krajinách. Druhým motívom, do ktorého organizačne vstupujeme aj my, je, aby sme spisovateľom predstavili mesto Vysoké Tatry a ukázali, čo tu máme. Ide o to, aby sme spropagovali literatúru nielen na území nášho mesta, ale aj v podtatranskom regióne a aby sme ich oboznámili aj s významnými spisovateľmi, ktorí kedysi dávno pôsobili na našom území,“ vraví vedúci odboru kultúry a športu mesta Vysoké Tatry Ján Bendík.

Dunaj spoločným menovateľom

„Každý ročník Tatranskej literárnej jari je špecifický z hľadiska obsahu a medzinárodného zastúpenia. Minulý bol zameraný najmä na česko-slovenskú kultúrnu a literárnu tradíciu, spoluprácu pri 100-výročí vzniku ČSR a prezentáciu antológie súčasnej slovenskej a českej poézie Refrény času,“ hovorí spoluorganizátor festivalu Miroslav Bielik a dopĺňa ho Ján Bendík: „Tento rok je literárna jar venovaná rieke Dunaj, ktorá spája tieto krajiny. Preto aj prišlo práve týchto sedem krajín, pretože ich spoločným menovateľom je Dunaj.“ Účastníci festivalu vám predstavia svoju tvorbu i nové knihy na podujatí Od Tatier k Dunaju, ktoré bude vo štvrtok 11. apríla o 14.00 h vo Vile Flóra v Starom Smokovci. V piatok 12. apríla bude po privítaní spisovateľov na Mestskom úrade v Starom Smokovci nasledovať o 11.00 h vo Vile Flóra slávnostná promócia medzinárodnej antológie poézie klasikov podunajských krajín s názvom Veľký pán Dunaj. Zostavil ju Miroslav Bielik. Deväť kapitol obsahuje poéziu z deviatich štátov inšpirovanú Dunajom. Okrem Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Maďarska a Slovenska, ktoré budú na podujatí zastúpené, sa v antológii nachádzajú aj básne z Nemecka, Rakúska, Chorvátska a Bulharska.

S maďarskou literárnou kritičkou, spisovateľkou či redaktorkou Kingou Erős sa stretnete v Mestskej knižnici vo Svite. Zdroj snímky: mesto Vysoké Tatry

Popularizácia má zmysel

„V dnešnej dobe literatúra nepatrí k fenoménom. V Tatrách ju trošku popularizujeme pre žiakov SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci, ktorí ale chodia na besedy s rozpoltenými pocitmi. Jeden je: ,Joj, ako dobre, že som sa ulial zo školy na nejakú hodinu‘ a druhý pocit s tým spojený: ,Bože, čo si to tu ja budem musieť vypočuť.‘ Žiaci prichádzajú s nedôverou, že nejakí starí spisovatelia im chcú niečo rozprávať. Ale nás teší, že po skončení besied majú rozžiarené tváre a vidno na nich, že ich rozprávanie zaujalo a niečo im dalo. Je to pre nás impulz, že popularizácia literatúry má zmysel. Na ostatných podujatiach sa zúčastňuje len pár ľudí, ktorí sa prídu pozrieť, pretože ich literatúra vyslovene zaujíma, čiže je to menšinové podujatie,“ prezrádza Ján Bendík a dodáva: „S týmito žiakmi mávame besedy aj mimo literárnej jari. Učitelia žiakov striedajú, vždy sú na besedách iní, ale ich dojmy sa opakujú, sú podobné.“ Skupiny žiakov hotelovej školy navštívia obe otváracie stretnutia so spisovateľmi. Uskutočnia sa vo štvrtok o 10.00 h vo Vile Ilona v Starom Smokovci, kam príde poľská skupina autorov a o 10.30 h bude priamo na SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci hosťom srbská delegácia spisovateľov.

Festival sa rozširuje

„Prvý rok bol opatrnejší. Prišli Slováci a Česi, trvalo to len tri dni. Druhý ročník sa rozbehol a tretí to potvrdil. Počet dní je tento rok taký ako vlani, ale program je zatiaľ najbohatší,“ uzatvára Ján Bendík. Podujatia uzavrie so začiatkom o 14.00 h novinka projektu Po stopách významných spisovateľov. Účastníci navštívia pamätník Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, pamätnú dosku Jířiho Wolkra v Tatranskej Polianke a pamätník Maše Haľamovej na Štrbskom Plese. Všetky besedy so spisovateľmi sa konajú vo štvrtok o 10.00 h. V Poprade privíta Spojená škola Dominika Tatarku českých, ukrajinských a srbských autorov, Obchodná akadémia českých, Podtatranská knižnica rumunských a slovenských a Mestská knižnica vo Svite maďarských a slovenských. Vstup na všetky podujatia je voľný. Na akcie mimo mesta Vysoké Tatry môžete prísť po dohode s príslušnou inštitúciou. V sobotu a v nedeľu program nebude sprístupnený verejnosti.

Ľudmila GROMADOVÁ