Historický kalendár – 15. týždeň

10. apríla sa narodil maliar a grafik Jaroslav Votruba (10. 4. 1889 Uhříněves, dnes Praha, Česko – 21. 7. 1971 Kežmarok, pochovaný v Tatranskej Javorine). Študoval na Cisársko-kráľovskej umelecko-priemyselnej škole v Prahe u profesora Jakuba Schikanedra. Potom pôsobil ako stredoškolský pedagóg kreslenia v Olomouci, Brne, Prostějove a od roku 1919 v Bratislave, kde sa usadil už natrvalo. V roku 1917 vydal prvú grafickú zbierku „Haná“. Zameral sa na krajinomaľbu. Po príchode do Bratislavy maľoval jej okolie a Malé Karpaty, neskôr sa venoval výlučne už len zobrazovaniu Vysokých Tatier, vďaka čomu sa stal známy ako „maliar krásy Vysokých Tatier“. V povedomí odborníkov výtvarného umenia a laickej verejnosti je vnímaný ako maliar Tatier, keď sa po roku 1936 zameral na zobrazenie vysokohorskej prírody. Bol typom krajinára-zberateľa, ktorý pracoval v sériách, vždy na jednu ústrednú tému, pričom sa usiloval dokumentárne ju vyčerpať. Jeho hlavnými maliarskymi technikami boli tempera a olejomaľba, ktoré boli ovplyvnené najmä impresionizmom. Stál pri zrode Umeleckej besedy slovenskej a Spolku slovenských umelcov, v ktorých ako funkcionár vyvíjal živú aktivitu. Bol členom viacerých umeleckých spolkov na Morave a Slovensku, v rámci ktorých sa podieľal na príprave viacerých výstav slovenských umelcov na Slovensku a Morave. Počas Slovenského štátu sa svojimi návrhmi známok, bankoviek a suvenírov zapájal do viacerých grafických súťaží. Počas celého života publikoval svoje výtvarné diela aj knižne, často sprevádzané vlastným textom. Snažil sa o kultúrny a turistický rozvoj Vysokých Tatier. Navrhoval založiť v Tatrách galériu, zoologickú a botanickú záhradu a múzeum ľudovej kultúry. Okrem krajinárskej maľby a grafiky stvárnil aj ľudovú architektúru Oravy a Spiša, slovenské hrady a zámky. Ľudovými motívmi vyzdobil fasády viacerých víl a domov, napr. vila „Hanačka“ a vila architekta Juraja Tvarožka v bratislavskom Starom Meste alebo rodný dom profesora Alojza Miškoviča v Jurgove (dnes Poľsko).

Liptovská Teplička. Snímka: rov

Tohto roku uplynie 95 rokov od vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Tepličke. V súčasnosti nie je známe, kto v roku 1924 stál pri jeho zrode. Pôvodnú hasičskú vlajku z roku 1934 zhotovila Mária Baherníková, novú posvätili pri príležitosti 80. výročia Hasičského zboru 30. mája 2004. Prvá hasičská zbrojnica bola drevená. V rokoch 1924 až 1934 bola postavená murovaná hasičská zbrojnica s vežou v strede obce. V roku 1982 sa pristúpilo k vybudovaniu novej modernej hasičskej zbrojnice, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1983.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.