Liečebný dom Európa sa dočká rekonštrukcie

Renováciu 125-ročnej národnej kultúrnej pamiatky v Novom Smokovci roky blokoval problém s parkovaním.

Vizualizácia zrekonštruovaného Liečebného domu Európa so vstupom do podzemných garáží v Novom Smokovci. Snímka: archív Tomáša Kostelničáka

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách minulý štvrtok na štvrtom riadnom zasadnutí schválili zmeny a doplnky územného plánu mesta. Pre zabezpečenie potrieb statickej dopravy bola do plánu v lokalite liečebného domu doplnená možnosť výstavby podzemnej garáže. Zmeny boli potrebné na to, aby investor mohol pokračovať v prácach. „Je to kultúrna pamiatka. Chceme ju zachovať, ale ak by nebolo vytvorené miesto na parkovanie, tak by ju asi nikto nerekonštruoval, pretože by mu tam nechodili hostia. Budova je vo veľmi zlom, žalostnom stave. Obnova bude stáť veľa peňazí a som rád, že sa našiel taký občan Slovenskej republiky, ktorý sa podujal zachovať ju, zrekonštruovať a sprevádzkovať,“ informoval po zasadnutí primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. „Pôvodný projekt sme prepracovali z výstavby apartmánového domu na obnovu hotela ako kúpeľnej pamiatky,“ vyjadril sa na zasadnutí investor stavby Tomáš Kostelničák, ktorý plánuje zachovať pôvodnú funkciu hotela. Ten v minulosti slúžil ako vstupná brána kúpeľníctva. Koľko bude celý projekt stáť a kedy je jeho predpokladaný termín ukončenia sa nám do termínu uzávierky našich novín nepodarilo zistiť.

Petícia na podporu

„Verím, že vrátime krásu a čaro jednej zo sto najvýznamnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku a vybudujeme podzemnú garáž aj nový park pre obyvateľov Vysokých Tatier v kúpeľnej časti mesta. Všetky kroky rekonštrukcie budú prebiehať pod dohľadom pamiatkového úradu so snahou zachovať historickú krásu a funkčnosť objektu,“ uviedol neskôr Tomáš Kostelničák. Zámer investora podporili aj občania. Na mestský úrad bola uplynulý štvrtok ešte pred zasadnutím doručená petícia, ktorú podpísalo 198 obyvateľov Vysokých Tatier. Žiadajú obnoviť a zrekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku, vybudovať podzemnú garáž s automatickým parkovacím zakladačom áut a v okolí liečebného domu vybudovať nový park a zeleň. „Dnes som tú petíciu dostal do rúk a dal som posúdiť právnikovi, či spĺňa náležitosti petície. Ešte som ju nečítal, lebo došla tesne pred zastupiteľstvom, ale pravdepodobne hovorí o tom, že máme čo najrýchlejšie opraviť bývalý kúpeľný dom Európa. Samozrejme, chceme, aby to stále bol kúpeľný dom, lebo je v kúpeľnom území Nového Smokovca. Každý má právo akejsi iniciatívy, a tou je aj petícia. Určite sa ňou budeme seriózne zaoberať,“ povedal Ján Mokoš.

Mestský úrad vo Vysokých Tatrách. Snímka: rov

Zmena prešla tesne

Pôvodný Územný plán mesta Vysoké Tatry schválilo mestské zastupiteľstvo v roku 2010. Odvtedy bolo schválených jeho sedem zmien a doplnkov. Úprava, ktorá sa týka výstavby podzemnej garáže pri liečebnom dome, prechádzala procesom schvaľovania od roku 2016. Poslanci ju minulý týždeň odobrili v tesnom pomere 5:3. „Ten proces normálne trvá rok, rok a pol, podľa toho, koľko pripomienok príde. Zvlášť náročné je to v národnom parku, lebo sú tu isté obmedzenia. Je náročné zachovať funkcie tohto územia, predovšetkým kúpeľníctvo a cestovný ruch. Ďalej je to aj otázka ochrany prírody a otázka športu. Je to najvzácnejšie územie Slovenska z hľadiska prírodného ale aj kultúrneho dedičstva. Máme tu 65 kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránený park, čo znamená, že procesy sú u nás dlhšie a citlivejšie, než na iných miestach, ktoré nie sú v národných parkoch,“ priblížil primátor mesta. Podľa slov primátora by sa parkovanie mohlo odkloniť aj na okraj intravilánov, odkiaľ by sa návštevníci ďalej prepravovali lanovkami či elektrobusmi. Na realizáciu podobných zámerov bude podľa neho potrebná spolupráca s okolitými obcami.

Poslanci si schválili odmeny

Na programe zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo aj schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií. Za plnenie úloh na zasadnutiach dostanú poslanci 160 eur za jedno zasadnutie. Na zastupiteľstvo bol dokonca predložený návrh na odmeny vo výške 300 eur za jedno zasadnutie. Doteraz poberali poslanci 37 eur za jedno zasadnutie. Za polrok im bude vyplatená suma 500 eur. Do roka majú za svoju prácu nárok na odmenu maximálne vo výške mesačného platu primátora. Za účasť na rokovaniach komisie dostane predseda 80 eur a člen komisie 50 eur. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami mestského zastupiteľstva pripadne odmena 50 eur za zasadnutie. Vykonávajúcemu sobášneho obradu a iných občianskych obradov či slávností v obradnej sieni mestského úradu prislúcha odmena 50 eur a za každý ďalší obrad v ten deň 25 eur. Ak bude obrad slúžený mimo obradnej miestnosti, vykonávateľ dostane 100 eur a za každý ďalší takýto úkon v ten istý deň 50 eur. Zásady odmeňovania poslancov budú platné od stredy 1. mája. Dosiaľ boli poslancom vyplácané odmeny podľa zásad upravených 1. júna 2009.

Ľudmila GROMADOVÁ