Opozícia sa do mestskej rady nedostala

Na časti rokovania bez verejnosti rokovali poslanci o projekte biologicky rozložiteľného odpadu.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Opozičný poslanecký klub Poprad 22 sa neúspešne pokúsil na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade dostať svojho zástupcu do mestskej rady a obsadiť post jednej z komisií mestského zastupiteľstva. Poslanci argumentovali zákonom o obecnom zriadení, podľa ktorého sa v zložení obecnej rady prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Klub má šesť z 19 poslancov. V mestskej rade však nemajú žiadne zastúpenie a nemajú ani jedného predsedu komisie. „Zvyšní poslanci sa prejavili dosť nedemokraticky, keď nepodporili náš návrh na prerozdelenie poslancov v komisiách a mestskej rade. Za minulého vedenia mala opozícia dokonca až dvoch zástupcov v mestskej rade. Návrh dokonca nepodporili poslanci, ktorí v predchádzajúcom volebnom období boli ako opozícia v mestskej rade. Sme sklamaní,“ uviedol člen poslaneckého klubu Poprad 22 Jozef Košický.

Ilustračná snímka: rov

Bioodpad má zvážať SMK

Časť rokovania mestského zastupiteľstva, napriek tomu, že predmetom rokovania neboli informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, bolo bez prítomnosti verejnosti. Poslanci rokovali o zvoze biologicky rozložiteľného odpadu. „Primátor sa chcel poradiť s poslancami. Žiadne uznesenie nebolo prijaté,“ uviedol poslanec Igor Wzoš. Následne, už za prítomnosti verejnosti, poslanci schválili zmenu zriaďovateľskej listiny Správy mestských komunikácií Poprad, kde jej pribudne do predmetu činnosti nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom na území mesta. SMK by mala po novom zabezpečovať triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Poslanci zároveň schválili do správy SMK zberové vozidlo a traktor na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Hoci mesto už od roku 2018 zabezpečuje cez firmu Brantner zvoz tohto odpadu, zberové vozidlo a traktor doteraz stoja bez použitia, keďže túto techniku nemôže Brantner používať, vzhľadom na podmienky zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Parkovanie v Poprade bude drahšie. Ilustračná snímka: rov

Zvýšili ceny parkovného

Poslanci tiež schválili zvýšenie cien parkovného v centre mesta. Predĺžila sa aj doba vyberania parkovného. Podrobnejšie sme o nových cenách parkovného informovali v predchádzajúcom čísle novín. Poslanci tiež schválili nové nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva. Jednou zo zmien, ktorú toto nariadenie zavádza, je návrat k pôvodnej úprave letných terás. Tie nebudú môcť mať pevnú strešnú konštrukciu, nariadenie tiež presne stanovuje z akých materiálov budú musieť byť stoličky, stoly či slnečníky na letných terasách.

Rastislav OVŠONKA