Podtatranské noviny dnes vstúpili do 60. ročníka

Momentálne sú to najdlhšie vychádzajúce noviny v regióne Spiša. Podtatranské noviny mali aj svoje ilegálne vydania.

Prvé vydanie Podtatranských novín z 2. apríla 1960. Snímka: archív PN

Hoci už od začiatku tohto roku máme v hlavičke uvedený ročník s rímskou číslicou LX, práve dnes je ten deň, keď Podtatranské noviny vstupujú do 60. ročníka vychádzania. Presne 2. apríla 1960 vyšlo vôbec prvé číslo Podtatranských novín. Vtom čase vychádzali noviny v sobotu. Odvtedy sú tu Podtatranské noviny s vami už 60. rok. Celý rok si toto okrúhle výročie budeme príležitostne pripomínať, zalistujeme v starých novinách a predstavíme si témy, ktorým sa naši predchodcovia venovali.

Svoje noviny mal každý okres

V tomto čísle chceme trochu priblížiť vznik Podtatranských novín, ktoré sú v súčasnosti najstaršími vychádzajúcimi novinami v regióne. Historicky najdlhšiu históriu v regióne majú už zaniknuté noviny Karpathen Post. Tie vychádzali v Kežmarku od roku 1880 až do roku 1942. Nechýba veľa a Podtatranské noviny sa môžu stať historicky najdlhšie vychádzajúcim periodikom na Spiši.

Vznik Podtatranských novín úzko súvisí s reformou štátnej správy v roku 1960. Zákonom 36/1960 z 9. apríla 1960 o územnom členení štátu vznikol s účinnosťou od 1. júla toho istého roku veľký okres Poprad. Dovtedy samostatné okresy Poprad, Kežmarok, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa sa stali súčasťou jedného okresu. Neskôr, vládnym nariadením č. 36 z 28. februára 1968 sa z okresu Poprad a Prešov vyčlenil samostatný okres Stará Ľubovňa. Už pred vznikom veľkého okresu Poprad vychádzali noviny vo viacerých okresoch. V Kežmarku to boli Kežmarské noviny, v okrese Poprad okrem Popradských novín vychádzali aj Tatranské noviny. V okrese Stará Ľubovňa vychádzali od roku 1951 noviny Nová dedina, ktoré vychádzali každý štvrtok. Samostatné noviny mali vychádzať aj v bývalom okrese Spišská Stará Ves, o nich zatiaľ nemáme bližšie informácie.

Posledné číslo Kežmarských novín, v hlavičke uvádzané ako ročník 10, číslo 11, vyšlo ešte 19. marca 1960, kde už avizovali, že od 2. apríla začnú vychádzať nové okresné noviny s názvom Podtatranské noviny. Popradské noviny vyšli naposledy ešte 12. decembra 1959, v hlavičke uvádzané ako ročník 9, číslo 52, bez akejkoľvek zmienky o tom, že noviny v tejto podobe už nevyjdú. V oboch prípadoch išlo o týždenník, resp. orgán Okresného výboru KSS a Rady ONV. Špecifikom boli Tatranské noviny, ktoré vychádzali v rokoch 1954 až 1961 ako orgán mestského národného výboru.

Titulka Kežmarských novín. Snímka: archív PN

Hospodár, Popradské roľnícke noviny, Popradské noviny

Zaujímavým vývojom si prešli Popradské noviny ako priamy predchodca Podtatranských novín v okrese Poprad. Tieto noviny niekoľkokrát zmenili názov i vydavateľa. Vôbec prvýkrát vyšli 15. marca 1951 pod názvom Popradské roľnícke noviny a išlo o týždenník Jednotného svazu slovenských roľníkov. Boli to cyklostylované noviny na obyčajných štyroch stranách formátu A4. V roku 1957 noviny vychádzajú pod hlavičkou Hospodár s podtitulom Popradské roľnícke noviny a vydavateľom bol pôdohospodársky odbor Rady Okresného národného výboru. Pod týmto názvom vychádzajú noviny až do 12. septembra 1959, keď vyšlo 39 číslo novín. Od nasledujúceho čísla 40 už vychádzajú noviny pod novým názvom, a to Popradské noviny, ktoré sa stali orgánom OV KSS a Rady ONV v Poprade. Podobným vývojom si prešli aj Kežmarské noviny.

Po odčlenení okresu Stará Ľubovňa v roku 1968 Podtatranské noviny suplovali aj noviny v novovzniknutom okrese Stará Ľubovňa. Istý čas, v rokoch 1971 a 1972, vychádzala aj osobitná príloha Podtatranských novín pod názvom Zrkadlo severu. „Mediálne“ sa okres Stará Ľubovňa úplne osamostatnil až v roku 1976, keď začali vychádzať samostatné Ľubovnianske noviny, hoci pokusy o založenie okresných novín tu boli už oveľa skôr. O samostatných okresných novinách pre Starú Ľubovňu sa pritom písalo už počas prvého ročníka vychádzania Podtatranských novín.

Súčasťou histórie Podtatranských novín sú aj tri mimoriadne náhradné vydania z roku 1968. Možno povedať, že „ilegálne“ vydania Podtatranských novín vyšli 23., 27. a 30. augusta 1968. Tieto tri čísla sú ukážkou odvahy vtedajších redaktorov, ktorí chceli obyvateľom regiónu priniesť aktuálne informácie z diania v štáte i regióne. Po „normalizovaní“ situácie začali noviny opäť v septembri 1968 vychádzať štandardne. Ešte niekoľko nasledujúcich čísiel sa v riadnych vydaniach novín objavili články, ktoré zrejme ušli pozornosti cenzorov.

Titulka Popradských novín – predchodcu Podtatranských novín. Snímka: archív PN

Svoju prácu si chceme robiť aj naďalej čo najlepšie

Až do roku 1989 boli Podtatranské noviny jedinými regionálnymi novinami vo veľkom okrese Poprad. Od roku 1990 začali vznikať mestské a obecné noviny. Medzi prvými, ktorí založili vlastné noviny, boli mestá Poprad, Vysoké Tatry či Kežmarok. Postupne sa k nim pridávali aj ďalšie. Dnes možno povedať, že vlastné noviny, minimálne raz ročne, vydáva prakticky každé mesto či obec v regióne. Súčasne s mestskými novinami vychádzali a vychádzajú na území regiónu viaceré súkromné noviny. Napriek rôznym, viac či menej úspešným pokusom, sú Podtatranské noviny jediným periodikom bez priamej dotácie samosprávy či štátnej správy v regióne, ktoré si naďalej zachovali charakter klasických novín a nestali sa z nich inzertné či schránkové noviny a stále si udržiavajú priazeň svojich čitateľov, z ktorých mnohí ich aj odoberajú desiatky rokov.

Aj napriek svojej bohatej histórii nemajú Podtatranské noviny „na ružiach ustlané“. Našou snahou je prinášať vám aj dnes, v dobe internetu a sociálnych sietí aktuálne, ale hlavne vlastné témy, ktoré inde nenájdete. Verím, že sa nám to darí a budeme tak môcť robiť čo najdlhšie. Za doterajších takmer 60 rokov patrí vďaka všetkým, ktorí prispeli k celému príbehu Podtatranských novín. Moje osobitné poďakovanie patrí súčasným redaktorom, ktorí v nie ľahkej situácii robia všetko preto, aby ste si mohli každý utorok prečítať najnovšie číslo našich-vašich Podtatranských novín, a to Jane Tomalovej, Ľudmile Gromadovej a Michalovi Kleinovi.

Rastislav OVŠONKA