Popradčania sa rozhodli pre cyklotrasu do Veľkej Lomnice

Už 3. mája sa pripravuje kolaudácia novej trasy cyklistického chodníka od mestského úradu až po Športovú ulicu v Poprade.

Ilustračná snímka: rov

Ide o približne 1 300-metrový úsek, ktorý je súčasťou trasy Poprad – Veľká Lomnica. „Už minulý týždeň sme poslali všetky potrebné dokumenty na kontrolu, aby nám mohli byť preplatené náklady na výstavbu cez Integrovaný regionálny operačný program. Verím, že budeme úspešní a tento projekt vo výške 861-tisíc eur, o ktoré sme žiadali, bude preplatený z eurofondov,“ uviedol viceprimátor Popradu Ondrej Kavka.

Trasa na Veľkú Lomnicu u ľudí vyhrala

Na to, že budovanie cyklotrasy z Popradu smerom na Veľkú Lomnicu má svoje opodstatnenie, poukázala aj nedávna internetová anketa, keďže z takmer troch tisíc hlasujúcich sa necelých 90 percent vyslovilo za budovanie tejto trasy a odmietlo budovanie druhej cyklotrasy smerom do Svitu. Trasa medzi mestským úradom a Športovou ulicou je len jedna zo štyroch etáp celého chodníka medzi Popradom a Veľkou Lomnicou. „V súčasnej dobe máme vydané územné rozhodnutie, ktoré zatiaľ nie je právoplatné. Potrebujeme zabezpečiť projekt pre stavebné povolenie, majetkoprávne dovysporiadať pozemky a požiadať o vydanie stavebného povolenia,“ informovala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.

Rozostavaný úsek nadväzuje na prvý úsek, ktorý je z hľadiska majetkovoprávneho bez väčších problémov. Dĺžka tohto úseku od záhradkárskej osady na sídlisku Západ až po mestský úrad je 901 metrov. Tretí úsek od Športovej ulice pozdĺž rieky Poprad až po križovanie s cestou I/66 meria 1 340 metrov. Až po diaľničný most v Matejovciach je to ďalších takmer 800 metrov. Posledná časť cyklochodníka od diaľničného mosta až po hranicu katastra má tri kilometre. V súčasnosti mesto intenzívne pracuje na príprave úseku od čerpacej stanice OMV po hranicu katastra Veľkej Lomnice. Najzložitejšie bude vysporiadanie pozemkov v rámci tretej etapy.

Ilustračná snímka: archív mesta Spišská Belá

Chystajú sa aj ďalšie trasy

Cyklochodník medzi Popradom a Veľkou Lomnicou je súčasťou veľkého okruhu okolo Vysokých Tatier. „Dobudovaním nášho úseku by sme významne prispeli k prepojeniu cyklochodníkov od Štrby cez Kežmarok a Spišskú Belú až po Ždiar,“ uviedol viceprimátor Kavka. Mesto v najbližších dňoch začne riešiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. So samotnou realizáciou cyklotrasy smerom na Veľkú Lomnicu chce Poprad začať na budúci rok. V prípade, že bude možnosť získať eurofondy na výstavbu cyklotrás, mesto sa bude o ne uchádzať.

Okrem cyklotrasy smerom na Veľkú Lomnicu má mesto pripravený aj cyklochodník, ktorý by mal spojiť sídliská Juh s centrom mesta. „V roku 2018 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby Cyklistická trasa medzi Ul. Štefánikovou a sídliskom Starý Juh a Nový Juh v Poprade,“ uviedla Hlaváčová. Termín realizácie tejto trasy zatiaľ nie je známy.

Mesto Poprad má vypracovanú aj projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby aj na cyklochodník z Popradu do Starého Smokovca cez Gerlachov. Územné rozhodnutie bolo vydané len na prvú etapu Poprad – Gerlachov na pozemkoch v katastri popradskej mestskej časti Veľká, ktorého platnosť po predĺžení skončila ešte 21. novembra 2017. V katastri mestskej časti Veľká ide o trasu dlhú 6,4 kilometra. Tu má mesto vykúpenú aj časť pozemkov, približne polovicu je ešte potrebné vysporiadať.

Mesto Vysoké Tatry už skôr informovalo, že prioritou je cyklistické prepojenie Starého Smokovca s Tatranskou Lomnicou a Tatranskou Kotlinou a prepojenie Tatranskej Lomnice s Veľkou Lomnicou.

Rastislav OVŠONKA