Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 17. týždeň

* Z pôvodne skromnej myšlienky vystaviť v Prahe obrazy niektorých českých maliarov, ktorých inšpirovali Tatry, stala sa akcia „Tatranská výstava“ podujatím veľkého formátu, do ktorého sa zapojili múzeá, turistické spolky, umelci a orgány verejnej správy. Koncom apríla bola výstava v Prahe pripravená na otvorenie.
* Pražský študent Jiří Kučera oznámil 21. apríla, že sa mu v horách stratil jeho 22-ročný priateľ Zdeněk Vokkoun. Horár Havaš na Štrbskom Plese zorganizoval záchrannú a pátraciu akciu, do ktorej sa zapojili účastníci lyžiarskeho kurzu a záchranári pod vedením Dr. Guhra. Akcia bola neúspešná. O niekoľko dní sa hľadaný živý a zdravý ohlásil z Prahy.
* K prekérnej situácii došlo 26. apríla v kníhkupectve Wieszner v Kežmarku. Krátko po začatí filmového predstavenia (publikum tvorili najmä vojaci) nadporučík žandárov zastavil premietanie, lebo filmové titulky boli v maďarčine.
* Županovi Rumannovi oznámili zo Spišskej Belej, že v štátnej ľudovej škole je zapísaných 156 žiakov, pričom 95 má materinský jazyk slovenský, 36 poľský, ostatní maďarský a rusínsky. Štyria učitelia školy hovoria po slovensky a nemecky.
* V levočskom týždenníku Szepesi Hirnök sa objavili správy o pripravovanom novom územnom členení, ktorého podstatu charakterizuje titulok: Koniec Spišského komitátu. Obavy sa o niekoľko rokov skutočne naplnili mierou vrchovatou.
* Spišskú misiu začal 27. apríla v Levoči Andrej Hlinka. Jeho vystúpenia načrtli autonomistickú orientáciu politiky, pričom akcentoval heslo „Slovensko Slovákom!“
* V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil koncom apríla veľký tábor ľudu, ktorý mal manifestovať podporu obyvateľstva župy novej republike. Hlavným rečníkom bol župan Ján Rumann.

(arg)