Vo Svite opravia škôlku aj sídlisko

Minulý štvrtok 28. marca zasadalo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo v zasadačke Mestského úradu vo Svite. Snímka: rov

Poslanci prerokovali a schválili dotácie na činnosť športových klubov a kultúrno-spoločenských organizácií, ktoré pôsobia vo Svite. Výška dotácií odobrených z rozpočtu mesta je 31 250 eur. Z toho na šport poputuje rovnako ako minulý rok najvyššia čiastka 11 250 eur Basketbalovému klubu mládeže a 10-tisíc dostane Futbalový klub. O osemsto eur navyše získa Mládežnícky hokejbalový klub a o stovku si prilepší Tenisový klub. O tisíc eur nižšiu dotáciu dostane oproti predošlému obdobiu Klub hasičského športu a o osemsto menej bude mať Klub plastikových modelárov. Z dotácií pre kultúrno-spoločenské organizácie dostane najviac financií vo výške tisíc eur Spevácky zbor Laudamus. Zastupiteľstvo navyše odporúča primátorke mesta Svit Dáši Vojsovičovej uzavrieť zmluvy o dotáciách v celkovej výške 2 250 eur. S týmito prostriedkami by mesto mohlo klubom a organizáciám poskytnúť financie vo výške celkom 33 500 eur.

Opatrenia ukroja z rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí taktiež schválilo rozpočtové opatrenie týkajúce sa spoluúčasti mesta na projektoch schválených v roku 2018. Aby sa dalo zabezpečiť celkové financovanie projektov, vyčlení Svit z fondu rezerv financie vo výške takmer 60-tisíc eur. Z tejto sumy pôjde viac než 25-tisíc eur na projekt Zateplenie budovy mestského úradu so zámerom znížiť energetickú náročnosť budovy. Rekonštrukcia objektu Materskej školy na ulici Kapitána Nálepku vo Svite si vyžiada viac ako 21-tisíc z rezervného fondu a na pripravovaný projekt Regenerácie vnútrobloku sídliska E bude potrebných viac ako 12-tisíc eur.

Okrem toho schválili mestskí poslanci rozpočtové opatrenie potrebné pre dofinancovanie školstva. Zmenil sa totiž koeficient, podľa ktorého sú vypočítané a pridelené dotácie na žiakov pre jednotlivé školy. Poslanci preto pre rok 2019 odsúhlasili navýšenie dotácií vo výške viac než 58-tisíc eur. Skoro o 32-tisíc tak bude zvýšená podpora na úhradu nákladov Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia, o temer 8 300 eur podpora Súkromnej materskej školy Chalúpka, o tisícku menej dostane Školská jedáleň Spojenej školy Mierovej vo Svite a sumy okolo 6 a 5-tisíc eur poputujú Materskej škole Mierová Svit a Školskej jedálni ZŠ Komenského Svit.

Ľudmila GROMADOVÁ