Za parkovanie v centre sa bude platiť dlhšie a viac

Poslanci mestského zastupiteľstva budú rokovať aj o novom nariadení, ktoré upraví ceny a dobu parkovania.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Vo štvrtok sa zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade na treťom riadnom rokovaní v tomto roku. Rokovanie sa na mestskom úrade začne už o 8.00 h. Doteraz sa poslanci schádzali až o hodinu neskôr.

Po desiatich rokoch upravia parkovné

Na programe rokovania majú poslanci aj návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Po desiatich rokoch by malo dôjsť k zvýšeniu cien parkovného v meste Poprad. Upraviť sa má aj doba, kedy sa parkovné vyberá. Kým doteraz sa bežne platilo od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 h, po novom sa bude za parkovanie v centre platiť až do 18.00 h. Úplne sa má zrušiť letný režim parkovania v úzkom centre, kde sa od 15. júna do 15. septembra platilo len od pondelka do štvrtka od 8.00 do 14.00 h. Skrátiť sa má aj zimný režim parkovania. Kým doteraz bolo bezplatné parkovanie počas Vianoc od 15. decembra do 6. januára na všetkých mestských parkoviskách, po novom bude bezplatný režim od 20. decembra do 1. januára.

Podľa návrhu VZN sa v prvej zóne zvýši cena parkovného z 0,40 na 0,50 eura za polhodinové parkovanie. V druhej zóne sa zvýši cena parkovného zo súčasného 0,20 eura za polhodinové parkovanie na 0,30 eura. V prvej aj druhej zóne bude prvých desať minút bezplatných. V tretej zóne sa zvýši cena za polhodinové parkovanie z 0,20 na 0,30 eura. V tejto zóne bude bezplatné parkovanie na rampovom parkovisku už len jednu hodinu, namiesto doterajších dvoch. Zvýšia sa aj ceny celoročných parkovacích kariet. Zrušiť sa má oslobodenie od platenia parkovného pre držiteľov diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily.

Dôvodom na úpravu cien parkovného sú rastúce náklady Správy mestských komunikácií Poprad na opravu a údržbu parkovísk a chod parkovacej služby. Úpravu zimného režimu navrhlo mesto z dôvodu, že počas Vianoc bezplatné parkovanie využívajú viac abonenti ako návštevníci mesta.

Viceprimátori Popradu Ondrej Kavka a Štefan Pčola a primátor Anton Danko (zľava). Snímka: rov

Bioodpad bude zvážať SMK

Poslanci by mali schváliť aj zmenu zriaďovateľskej listiny Správy mestských komunikácií Poprad, kde jej pribudne do predmetu činnosti nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom na území mesta. SMK by mala po novom zabezpečovať triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Hoci mesto už od roku 2018 zabezpečuje cez firmu Brantner zvoz tohto odpadu, zberové vozidlo a traktor doteraz stoja bez použitia, keďže túto techniku nemôže Brantner používať, vzhľadom na podmienky zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Mestské zastupiteľstvo tiež bude schvaľovať názov novej ulice vo Veľkej. S blížiacimi sa majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji a vytvorením fanzóny pri Aréne Poprad musia poslanci schváliť trhový poriadok príležitostného trhu. Mesto sa tiež plánuje zapojiť do projektu Wifi pre Teba. Poslanci budú schvaľovať aj zmenu rozpočtu mesta ako aj nákup komunálneho vozidla na letnú a zimnú údržbu a osobné auto pre Správu mestských komunikácií Poprad.

Rastislav OVŠONKA