Historický kalendár – 19. týždeň

10. mája sa narodil architekt a staviteľ Gedeon Majunke (10. 5. 1854 Sp. Sobota – 10. 4. 1921 Sp. Sobota). V rokoch 1872 – 1877 bol poslucháčom na Vysokej škole technickej vo Viedni. Po jej skončení študoval do roku 1880 na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po získaní objednávok na výstavbu Dolného Smokovca sa natrvalo usadil vo svojom rodisku. Okrem architektúry sa výrazne angažoval aj v spoločenskom živote. V priebehu dvadsiatich rokov navrhol a zrealizoval minimálne jednu tretinu stavieb v tatranských strediskách, pričom v niektorých (D. Smokovec, T. Polianka, V. Hágy) bol aj ich generálnym projektantom a zhotoviteľom. Okrem tatranskej oblasti projektoval budovy pre kúpele Kvetnica, Turzovské kúpele a ďalšie.

V Poprade-Spišskej Sobote sa pred 165 rokmi narodil Gedeon Majunke. Jeho meno nesie i jedna z ulíc tejto mestskej časti. Ilustračná snímka: rov

11. mája zomrel kňaz, prírodovedec, pedagóg, učiteľ, notár a spisovateľ Juraj Buchholtz st. (1. 5. 1643 Sabinov – 11. 5. 1724 Veľká Lomnica). Svoju prvú túru do Vysokých Tatier a prvý známy výstup na Slavkovský štít uskutočnil v polovici júla 1664 s niekoľkými priateľmi a žiakmi. V roku 1669 obhájil dizertáciu. Pôsobil ako učiteľ v Matejovciach, Banskej Štiavnici, Spišských Vlachoch, Dobšinej a 2. 3. 1670 prevzal funkciu riaditeľa a mestského notára v Dobšinej. V roku 1671 sa stal rektorom školy a tajomníkom grófa 13 spišských miest v Spišskej Sobote. Bol farárom v Batizovciach i Veľkej Lomnici. V práci z roku 1719 podal podrobnejší opis Tatier, v ktorom použil bohatšie názvoslovie ako jeho predchodcovia. Zmienil sa i o vegetačných pásmach, zarybnení tatranských potokov a plies, o nerastnom bohatstve a baníctve v Tatrách.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.