Historický kalendár – 22. týždeň

29. mája sa narodil umelecký architekt a výtvarník Ľudovít Jendreják (29. 5. 1929 Veľká – 1. 11. 2017 Bratislava). Bol jedným z prvých dobrovoľných členov tatranskej horskej služby (spolu s V. Šimom a F. Mrázikom), cez prázdniny pôsobil ako vysokohorský nosič na Téryho chatu. Počas štúdia vypracoval projekt na rekonštrukciu chaty pri Zelenom plese. Spolu s Ľ. Brchelom vytyčoval lyžiarske výťahy na Hrebienok a do Lomnického sedla. Architektonicky riešil Svetovú zimnú univerziádu na Štrbskom Plese (1986), vypracoval návrh na pomník horských vodcov a členov horskej služby na cintoríne v Novom Smokovci. Bol spoluautorom budov: Veľvyslanectvo ČSSR (Pchjongjang, Kórea), 1963; Vysokoškolský internát J. Hronca (Bratislava), 1964; Kerametal (Bratislava), 1968-1973; budova Vlády SR (Bratislava), 1979; budova SNR (Bratislava), 1994; Obchodné zastupiteľstvo ČSSR (Moskva, Rusko), 1980; Veľvyslanectvo ČSSR (Ulánbátar, Mongolsko), 1983; Rezidencia (Bonn, Nemecko), 1984; Veľvyslanectvo ČSSR (Bonn, Nemecko), 1985; Pamätník M. R. Štefánika a obetiam I. a II. svetovej vojny (Priepasné, Brezová), 1999. Získal viacero pamätných medailí a cien za tvorbu. Bol členom Zväzu slovenských architektov, Zväzu československých architektov i Poradného zboru pre Vysoké Tatry.

31. mája sa narodil lekár Ján Jakub Engel (31. 5. 1749 Levoča – 10. 9. 1831 Kežmarok). Vyštudoval medicínu v Trnave. Odtiaľ prešiel do Kežmarku, kde sa v roku 1777 stal mestským lekárom, neskôr hlavným lekárom Spišskej župy a prísediaci spišskej súdnej tabule. Svoj úrad vykonával bez doktorského titulu. Ten mu bol udelený ako evanjelikovi až v roku 1782, a to po vydaní tolerančného patentu, ktorý zrovnoprávňoval všetky vierovyznania. Engel sa venoval aj veterinárstvu. Vydal viacero odborných diel v latinčine, nemčine a slovenčine, ktoré boli zamerané hlavne na boj proti chorobám dobytka.

Popradskí hokejisti. Snímka: archív rov

3. júna zomrel učňovský majster, hokejista, hokejový funkcionár a správca štadióna Milan Bednár (7. 12. 1931 Poprad – 3. 6. 1994 Veľká). Ako hokejový talent sa objavil už počas školskej dochádzky v posledných ročníkoch ľudovej školy a neskôr v Baťovej škole práce vo Svite. Hokej za Poprad hrával koncom 40-tych a v 50-tych rokoch. Bol aktívne činný aj ako funkcionár, pracoval i ako správca novovybudovaného krytého zimného štadióna už v jeho začiatkoch. Pracoval v začiatkoch popradského závodu Tatranské píly a neskôr v popradskej Vagónke, okrem toho i ako majster v učňovskom stredisku.

2. júna sa narodil lesný inžinier Viliam Illenčík (2. 6. 1899 Spišská Teplica – 2. 7. 1973 Medelín, Kolumbia). Viliam Illenčík ukončil České vysoké učenie technické v Prahe v roku 1927. V rokoch 1927 a 1928 pracoval na riaditeľstve lesov Spišského biskupstva v Spišskej Teplici ako lesný adjunkt. Neskôr pôsobil v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1943 až 1945 už bol prodekanom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, prednášal v odbore lesného inžinierstva. Vo februári 1945 emigroval najprv do Nemecka, neskôr do Južnej Ameriky. Pôsobil v Argentíne. V roku 1955 bol prijatý za profesora na Vysokej škole lesníckej vo Valdivio v Chile. Neskôr sa presťahoval aj s rodinou do Kolumbie. Národná univerzita, Fakulta poľnohospodárskych vied, v Medelline mu ponúkla profesorské miesto a umožnila vedeckú a publikačnú činnosť. Zaslúžil sa o rozvoj lesníctva nielen v Kolumbii, ale v celej Južnej Amerike. Bol ocenený titulom Zaslúžilý profesor Národnej univerzity.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.