Komunitné centrum v Matejovciach je opäť témou rokovania poslancov

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade sa dnes zídu na prvom neplánovanom zasadnutí.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Hlavnou témou rokovania bude schválenie žiadosti o predloženie nenávratného finančného príspevku na projekt Výstavba nového komunitného centra v meste Poprad. Poslanci tak robia takmer „v hodine dvanástej“, keďže termín uzatvorenia výzvy je stanovený na 20. máj. Maximálna výška pomoci na projekt pri podpore výstavby nových komunitných centier nesmie presiahnuť, v závislosti od nárokov na priestory, od 210 do 350-tisíc eur. Podpora z eurofondov je určená nielen na výstavbu komunitného centra, ale aj na jeho vybavenie. Mesto Poprad ho chce vybudovať na Staničnej ulici v Matejovciach, kde žije jediná väčšia rómska komunita v meste. Predpokladané náklady na stavbu komunitného centra v Matejovciach sú 400-tisíc eur, z toho celková výška oprávnených výdavkov na jeho výstavbu je 321-tisíc eur. Mesto by sa malo na projekte podieľať piatimi percentami. Samospráva zároveň bude financovať prípadné neoprávnené výdavky projektu. Mesto sa už o podporu výstavby komunitného centra v Matejovciach uchádzalo v roku 2017, avšak nesplnilo podmienky a jeho žiadosť bola zamietnutá. V súvislosti s podaním žiadosti poslanci majú na programe aj úpravu rozpočtu mesta na tento rok.

Komunitné centrum by malo vyrásť na Staničnej ulici. Snímka: rov

Zároveň sa bude schvaľovať prenájom pozemku s rozlohou 122 metrov štvorcových pre Strednú zdravotnícku školu za jedno euro ročne. Pozemok súvisí s výstavbou novej telocvične a parkoviska, na ktoré škola získala od Prešovského samosprávneho kraja 1,1 milióna eur. Na prenajatom pozemku má vzniknúť vjazd a prístupová komunikácia k telocvični a parkovisku.

(rov)