Na Bielej vode plánuje Kežmarok nové parkovisko

Mesto bude hľadať nájomcu, ktorý postaví a sprevádzkuje parkovisko v lokalite, odkiaľ turisti vyrážajú na Zelené pleso či Jahňací štít.

O pozemok majú záujem viacerí potenciálni nájomcovia. Zdroj: mesto Kežmarok

Poslanci sa na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva venovali aj návrhom na vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam. Firma Zudax so sídlom na Priekope 5 v Kežmarku požiadala v marci samosprávu o prenájom lesného pozemku s výmerou 1 200 metrov štvorcových v katastri Tatranskej Lomnice. Ide o pozemok vedľa parkoviska na Bielej vode, kde je v súčasnosti skládka dreva. Spoločnosť plánovala na vlastné náklady vybudovať parkovisko pre návštevníkov Doliny Kežmarskej Bielej vody. Hoci komisie odporúčali, aby poslanci návrhu vyhoveli, nestalo sa tak.

Chcú obchodnú súťaž

Podmienky nájmu si určila samospráva, nie firma, a preto nebolo jasné, či by mala spoločnosť Zudax záujem aj po schválení nájmu. Ten hovoril o prenájme na 15 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože žiadateľ má po uplynutí nájmu parkovisko bezodplatne previesť do vlastníctva mesta Kežmarok. V podmienkach bola vyšpecifikovaná výška nájomného – prvý rok nula eur, 2. až 7. rok 20-tisíc eur a 8. až 15. rok 25-tisíc eur. Samospráva chcela aj zľavu 50 percent z ceny parkovného pre občanov Kežmarku.

Poslanci boli proti predloženému návrhu. Snímka: jat

Podľa poslanca Jaroslava Maitnera ide o to, že o pozemok, ako aj o prevádzkovanie parkoviska mali záujem už viacerí uchádzači. „Určite nemôže ísť o osobitný zreteľ, kde by mala mať nejaká jedna osoba alebo subjekt špecifické práva k pozemku. Sú traja uchádzači a jediné správne rozhodnutie, ako vybrať pre mesto najlepšie riešenie, je verejná obchodná súťaž,“ povedal Jaroslav Maitner. Poslanci teda návrh nakoniec nepodporili a v diskusii sa hovorilo aj o tom, že samospráva pripraví podmienky pre verejnú obchodnú súťaž. Poslanci sa zhodli, že parkovisko je pre mesto určite výhodné. „Už v minulosti sa ohľadom toho diskutovalo a ja si myslím, že občania Kežmarku, ktorí tam radi chodia, aj obyvatelia Slovenska a zahraniční turisti, ktorí parkujú kade-tade, určite uvítajú možnosť kvalitnejšieho parkovania. Myslím si, že je to správne riešenie,“ uviedla  poslankyňa Janka Gantnerová.

Cestu nájmu považujú za lepšiu

Do úvahy by pripadali dve možnosti. Mesto môže pozemok prenajať s tým, že ho vybuduje prenajímateľ. Druhou možnosťou je, že parkovisko by mesto vybudovalo vo vlastnej réžii a zamestnávalo by ľudí na vyberanie parkovného.

Chata pri Zelenom plese láka mnohých turistov, ktorí vychádzajú práve z Bielej vody. Snímka: rov

Podľa primátora nie je jednoduché vybudovať parkovisko vo štvrtom stupni ochrany prírody, ale realizácia je v záujme mesta. „Z môjho pohľadu je jednoduchšie ponúknuť pozemok do súťaže a vybrať, kto dá vyšší nájom. Je to jednoduchšie ako mať zamestnaných ľudí, ktorých by muselo mesto dozorovať v práci,“ vraví primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Ako lepšiu možnosť vníma prenájom aj poslanec Jaroslav Maitner. „Skôr si myslím, že mesto má svoje činnosti, ktoré sú kľúčové. Toto vnímam skôr ako bonus a ja by som išiel skôr cestou prenájmu nejakému špecialistovi, ktorý podnikal v parkovaní,“ tvrdí Maitner. Ferenčák v diskusii uviedol, že ak komisie pripravia podmienky včas, môže ich zastupiteľstvo schvaľovať už na júnovom zasadnutí.

Verejnú obchodnú súťaž vyhlasovali koncom roka 2015 aj Štátne lesy Tatranského národného parku na prevádzkovanie parkoviska na Bielej vode s výmerou pozemku takmer 600 metrov štvorcových. Začiatkom roka 2016 výberové konanie vyhral spomedzi 15 účastníkov Marián Grech s ročným nájmom 27-tisíc eur.

Jana TOMALOVÁ