Otvoria športovú triedu aj pre prvákov

Deti do novej triedy môžete prihlásiť i po zápise.

ZŠ s MŠ v Dolnom Smokovci bude mať od ďalšieho školského roku športovú triedu nielen v škôlke, ale už aj v prvom ročníku základnej školy. Snímka: gro

Základná škola s materskou školou v Dolnom Smokovci tento školský rok prvýkrát otvorila okrem dvoch klasických i jednu športovú triedu pre predškolákov. „Je zameraná na všeobecnú pohybovú prípravu. Deti športujú podľa sezónnych možností – v zime lyžujú na blízkom svahu a keď máme pri škole ľad, tak sa korčuľujú. Ak je zlé počasie, chodia na lezeckú stenu alebo plávajú. Jazdia tiež na koňoch, takže majú takmer z každého športu niečo a okrem toho majú v telocvični pravidelne všeobecnú prípravu na šport,“ informuje riaditeľ školy Ondrej Balogh a dodáva: „V škôlke sa nám to uchytilo a chceme, aby deti pokračovali aj na základnej škole. Robíme to preto, lebo ak sa nepodchytia odmalička, tak je potom problém viesť ich k športu v neskoršom veku. Zobrali sme si príklad od Mateja Tótha, ktorý rozbehol projekt športovej akadémie v škôlkach a na prvom stupni základných škôl.“

Hodiny navyše

Žiaci v prvom ročníku športovej triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy sa budú od školského roku 2019/2020 učiť podľa štátneho vzdelávacieho programu rovnaké predmety ako ich rovesníci v bežnej triede. „V rámci disponibilných hodín športovo nadaným žiakom navýšime rozvrh o ďalšiu hodinu telesnej výchovy a po vyučovaní nám zabezpečí tréningy športovej prípravy SnowSports Club, s ktorým v tejto veci spolupracujeme. Pôjde o štyri alebo päť hodín pod dohľadom skúsených trénerov, čiže za týždeň budú mať žiaci o päť až šesť hodín riadenej pohybovej aktivity navyše,“ opisuje Ondrej Balogh. Podľa jeho slov nejde o klasickú športovú triedu. „Každá športová trieda je zameraná na nejaký konkrétny šport, no keďže máloktoré dieťa sa vie v takom nízkom veku rozhodnúť, čo bude robiť, u nás má možnosť vybrať si, čo mu najviac vyhovuje,“ prezrádza riaditeľ.

Žiaci, ktorí navštevujú ZŠ s MŠ v Dolnom Smokovci, majú v rámci vyučovania k dispozícii aj školskú strelnicu. Snímka: gro

Budú dve prvé triedy

I napriek tomu, že sa zápis detí do ZŠ s MŠ v Dolnom Smokovci pre budúci školský rok už uskutočnil, ešte stále môžete skúsiť nahlásiť svoje dieťa do prvého ročníka športovej triedy. „Maximálny počet detí v prvej triede základnej školy je 22, zatiaľ to vyzerá tak, že ich v športovej triede bude 12, no dvere máme stále otvorené,“ vysvetľuje Ondrej Balogh a pokračuje: „V športovej triede v materskej škole máme teraz 16 detí. Na začiatku sme boli nadšení, že sa ich prihlásilo toľko, no od ďalšieho roku ten počet budeme musieť zredukovať na 12 detí. Nemôžeme vyjsť v ústrety každému, nie každé dieťa je totiž nadané na zvýšenú pohybovú aktivitu.“ Zriadením športovej triedy na základnej škole tak budú fungovať dve prvé triedy. Okrem rozšírenia športovej prípravy chce riaditeľ od budúceho školského roku zaviesť žiakom desiate. „Upravíme aj stravovanie. Dali sme anketu, čo na desiate hovoria rodičia. Reflektovali nám, že sú za, takže budeme robiť zdravé nátierky. Touto aktivitou chceme trošku zmeniť životný štýl mladých ľudí, aby bola budúca spoločnosť zdravá, k čomu pomáha aj šport. Myslím, že ľudia, ktorí si vyskúšali ťažkú drinu, zažili úspech i neúspech, sa skôr vedia vyrovnať s nástrahami, ktoré prídu a lepšie zvládajú aj svoju robotu,“ uzatvára riaditeľ školy Ondrej Balogh.

Ľudmila GROMADOVÁ