Riaditeľku odvolali pre závažné pochybenia, ona ich odmieta

Len 2,5 mesiaca vydržala vo funkcii riaditeľka Centra sociálnych služieb v Poprade Eva Kovalčíková.

Zariadenie opatrovateľskej služby v Poprade. Snímka: rov

Na návrh vedenia mesta ju z funkcie odvolali poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí uplynulý utorok. Dôvodom mali byť viaceré pochybenia z jej strany. „Za najzávažnejší dôvod považujeme ohrozenie života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb v súvislosti s liekovou politikou, ktorú zaviedla. Ďalšími závažnými dôvodmi je uprednostnenie klienta mimo poradovníka aj neefektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami. Za veľmi závažný považujeme aj personálny stav,“ uviedla vedúca sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade Petra Závacká.

Viacerí zamestnanci dali výpovede

V čase konania mestského zastupiteľstva bolo vo výpovednej lehote 13 zamestnancov zariadenia, ktorí neboli spokojní s novým smerovaním mestskej organizácie. Viacerí z nich prišli aj na samotné rokovanie poslancov. „Momentálne mám informáciu o tom, že niektorí ľudia už požiadali o stiahnutie výpovede. Primátor ich požiadal, aby sa vrátili a ubezpečil ich, že veci sa dajú do poriadku,“ uviedla Závacká. Mesto poverilo vedením Centra sociálnych služieb Zuzanu Kvakovú. Do pol roka mesto plánuje vypísať nové výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa tejto mestskej rozpočtovej organizácie.

Riaditeľka sa sama funkcie nevzdala

Odvolaná riaditeľka Centra sociálnych služieb nebola na rokovaní poslancov, ktorí rozhodovali o jej odvolaní. Poslanci chceli počuť aj jej názor na vzniknutú situáciu. Dôvodom jej neprítomnosti mala byť práceneschopnosť. K celej situácii sa však vyjadrila prostredníctvom listu, ktorý počas rokovania prečítal poslanec Peter Dujava. V ňom okrem iného Eva Kovalčíková uviedla: „Bolo mi oznámené, že 14. mája na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve budem odvolaná z funkcie riaditeľky CSS v Poprade na návrh primátora mesta. Bolo mi odporučené, aby som podala žiadosť o skončenie pracovného pomeru sama. Ako riaditeľka CSS v Poprade nie som si vedomá žiadneho pochybenia a porušenia zákona o sociálnych službách, a preto si sama žiadosť o skončenie pracovného pomeru dávať nebudem.“ Stanovisko si poslanci vypočuli. Následné hlasovanie však bolo jednoznačné. Z 18 prítomných poslancov hlasovalo 14 za jej odvolanie, štyria sa zdržali a nik nebol proti jej odvolaniu.

Viceprimátori Popradu Ondrej Kavka a Štefan Pčola a primátor Anton Danko (zľava). Snímka: rov

Vo výberovom konaní ako jediná splnila kritériá

Ostatné výberové konanie na riaditeľa CSS sa konalo po tom, čo sa dovtedajší riaditeľ Jozef Košický v komunálnych voľbách stal poslancom popradského mestského zastupiteľstva. Podľa zákona o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou štatutára mestskej rozpočtovej organizácie. Výberové konanie vyhlásilo mesto ešte 18. decembra. Do uzávierky prihlášok 14. januára prejavili záujem o riadenie CSS traja ľudia, na samotné výberové konanie však prišli len dvaja, keďže jedna z uchádzačiek sa v deň konania ospravedlnila z neúčasti. Komisia v zložení primátor Anton Danko, viceprimátor Ondrej Kavka, poslanec Jozef Košický, vedúca sociálneho odboru Petra Závacká a vedúci personálneho odboru mesta Stanislav Spišiak nakoniec mala jednoduchú úlohu, keďže jedna z uchádzačiek nespĺňala požadované kritéria vzdelania. Eva Kovalčíková tak ako jediná splnila požadované kritériá a komisia odporučila primátorovi menovať ju za riaditeľku CSS v Poprade. Mestské zastupiteľstvo ju do funkcie schválilo na rokovaní 28. februára s účinnosťou od 1. marca.

Rastislav OVŠONKA