Termín opravy cesty na Tatry majú v rukách úradníci, rozhodujú o obstarávaní

Pýtali sme sa na obnovu cesty II/534 zo Starého Smokovca na Poprad. Prešovský samosprávny kraj čaká na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.

PSK čaká na vyjadrenie Úradu pre verejné obstarávanie. Na ceste sa môže začať pracovať už o dva mesiace. Horšia možnosť nastane, ak bude musieť kraj vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Snímka: rov

O plánovanej oprave frekventovanej cesty na Vysoké Tatry sme vás v Podtatranských novinách informovali už vo februári 2017. Tlmočili sme vám termíny, ktoré stanovil Prešovský samosprávny kraj.

  • S  I. etapou rekonštrukcie komunikácie sa malo začať ešte v roku 2017 a práce mali byť ukončené v roku 2018.
  • V októbri minulého roku sme sa téme opäť venovali. Hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová uviedla, že v tom čase bol zmluvný termín ukončenia projektu naplánovaný na jún 2019. Výhrady k prácam počas letnej sezóny však mala polícia. Okresný dopravný inšpektorát PZ v Poprade odporúčal termínovať práce po 15. septembri.
  • V máji 2019 je pri rekonštrukcii cesty II/534 na úseku Starý Smokovec – Poprad opäť otáznik.

Ak bude obstarávanie správne, stavať sa začne do dvoch mesiacov

Projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu momentálne posudzuje Úrad pre verejné obstarávanie. Spolu s cestou na Vysoké Tatry sú v jednom balíku posudzované ďalšie štyri investície, spolu za zhruba 23 miliónov eur. Na Rade PSK 6. mája zaznela z úst predsedu PSK Milana Majerského informácia, že ÚVO posudzuje projekt z hľadiska správnosti postupu obstarávania, a tak má cesta na Vysoké Tatry spolu s ďalšími štyrmi potenciálnymi rekonštrukciami cestných úsekov pred sebou dva scenáre.

Všetko je to momentálne na ÚVO, či potvrdí správnosť postupu, alebo sa obstarávanie zruší.

 

Štefan Bieľak
poslanec PSK

„Momentálne sa očakáva, že sa ÚVO vyjadrí, či bol postup správny alebo nie, lebo bola daná námietka na nesprávny postup pri obstarávaní,“ informuje predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí a poslanec PSK Štefan Bieľak. Ak úradníci vyhodnotia postup verejného obstarávania ako správny, práce by sa mohli začať do mesiaca alebo dvoch.

Úrad pre verejné obstarávanie. Snímka: institucie.ineko.sk

Štefan Bieľak však hovorí aj o druhej možnosti. Ak ÚVO vyhodnotí, že postup nebol správny, v tom prípade nastane nový proces obstarávania. Tento rok by sa zrejme ešte stihlo obstarávať, ale určite sa nestihne stavebne začať. Všetko je to momentálne na ÚVO, či potvrdí správnosť postupu, alebo sa obstarávanie zruší,“ vysvetľuje Štefan Bieľak.

Plánujú aj druhý úsek

V prvej etape ide o horný úsek cesty v dĺžke 5,2 kilometra. Rekonštrukcia sa začne zhruba 800 metrov pod železničným priecestím v Starom Smokovci a pokračuje smerom na Poprad. Celkové stavebné náklady na túto etapu stavby sú približne štyri milióny eur vrátane DPH. Cesta má poškodený kryt vozovky, nachádzajú sa na nej výtlky, deformácie, priečne a pozdĺžne rozvetvené trhliny. V zime sa v trhlinách vytvárajú hrbole. Na tejto komunikácii je tiež nevyhovujúce odvodnenie vozovky. Meniť a dopĺňať by sa mali aj zvodidlá, aby zodpovedali platným technickým normám.

Ilustračná snímka: rov

„V rámci druhého kola výzvy, ktorá je aktuálne vyhlásená, plánujeme zaradiť aj spodný úsek cesty Poprad – Starý Smokovec v dĺžke zhruba 4,4 kilometre,“ informuje riaditeľ Správy a údržby ciest PSK v Poprade Marián Barilla.

Jana TOMALOVÁ