Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 19. týždeň

* S úctou a pokorou spišská kultúrna verejnosť prijala správu o úmrtí maliara európskeho formátu Ladislava Medňanského. Zomrel 18. apríla vo svojom ateliéri vo Viedni. Medňanský roky mladosti strávil v kaštieli v Strážkach, ku Spišu sa viaže aj časť jeho bohatej a kvalitnej tvorby.
* Zaujímavé sú správy o jazykových kurzoch. V Gelnici sa začal kurz slovenského jazyka, ktorý viedol tamojší kaplán a mal vo svojom prvom behu 20 účastníkov. V Kežmarku sa začali organizovať konverzačné hodiny nemčiny.
* S príchodom jari (a aj istým upokojením poprevratovej situácie) začal svoju činnosť Kežmarský športový spolok. Zameriava sa na futbal, hry s ušiakom, atletiku, plávanie, cyklistiku a loptové hry. Predsedom spolku bol G. A. Hefty, v jeho vedení boli aj napr. J. Palencsár, E. Kubovcsik a ďalší členovia nemeckej komunity v Kežmarku.
* Vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré hrozilo zo strany vojsk Maďarskej republiky rád, boli v Matejovciach v Scholtzovej továrni zriadené muničné sklady. Množili sa sabotážne akcie, napr. bol podmínovaný železničný most pri Batizovciach.
* Pri príležitosti šťastného návratu domov z ruského zajatia daroval syn richtára z Novej Lesnej Ján Breyer ml. peňažné dary v celkovej výške 210 korún. Určené boli najmä na kostol a pre chudobných v obci. Daroval aj osem kusov lustrových sviečok.
* Tradičný Deň horských vodcov sa uskutočnil 11. mája vo Veľkom Slavkove (tiež tradične). Prišlo všetkých 17 vodcov I. a II. triedy, uctili si pamiatku Jána Franza ml., ktorý zahynul na bojisku I. svetovej vojny. Vodcovia sa dohodli na organizácii letnej sezóny a rozdelení jednotlivých oblastí. Dohodli sa tiež na spôsobe zvyšovania kvalifikácie.

(arg)