Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 22. týždeň

* Zástupcovia tatranských kúpeľných osád referovali 26. mája v Bratislave o pripravenosti zariadení na letnú sezónu. Bola to však skôr prehliadka problémov, počnúc absolútnym nedostatkom uhlia a z toho plynúcimi problémami na železnici a aj v dodávkach elektrickej energie. Z úst referenta pre obchod Ministerstva pre správu Slovenska Dr. Milana Makovického dostali prísľub prioritného riešenia. Delegáciu viedol komisár pre kúpeľné osady Adolf Janouš z Popradu.
* Zo Spišskej Kapituly hlásia, že kapitulným vikárom sa stal mladý oravský kňaz Ján Vojtaššák, ktorý pôsobil vedľa Štefana Mišíka, ktorý viedol Spišskú diecézu.
* Koncom mája oznámili železničné orgány letný cestovný poriadok. Tak napr. do Tatranskej Lomnice vypravovali denne sedem párov vlakov. Do Popradu prichádzali od Košíc dva osobné vlaky a dva rýchliky (len pre zaujímavosť, rýchliku trvala cesta 2 hodiny 37 minút). Štyri spoje denne smerovali aj na železnicu údolím Popradu. Dva z nich mali konečnú v Spišskej Belej na stanici Belianska jaskyňa.
* Weinova fabrika v Kežmarku oznámila koncom mája svojim pracovníkom milú správu. Od začiatku júna zvyšuje dennú mzdu robotníkov v akorde o 50 percent. Vedenie firmy sa stalo nasledovaniahodným príkladom pre všetky ostatné manažmenty vo všestrannej starostlivosti o svojich pracovníkov.
* Lyceálna knižnica oznámila všetkým čitateľom, že uskutoční v letnom období inventarizáciu knižného fondu a požiadala ich, aby vrátili do polovice júna vypožičané knihy.
* Ako v prvom zo spišských miest zasadla v Spišskej Novej Vsi 31. mája mestská rada aj s kooptovanými slovenskými zástupcami. Radu viedol Elemír Bollay. Medzi vážnymi rokovacími bodmi bol napr. prenájom Reduty.
* Bývalý starosta Popradu Koloman Förster, ktorý sa po abdikácii odsťahoval do Budapešti, stal sa členom pobočky Karpathenvereinu v Levoči a mal na starosti vedenie viacerých výletov v centrálnej časti Spiša.

(arg)