Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi

* Pri kontrole pripravenosti železničných staníc na letnú sezónu bola vcelku prijateľne hodnotená stanica v Kežmarku, predsa len menej frekventovaná. Kritizovaný bol tamojší lokál. Naliehavejšie sa ukazujú zlé podmienky na stanici v Poprade. Tzv. čakáreň nevyhovuje, reštauračné služby sú veľmi slabé.
* V Starej Ľubovni vznikla akciová spoločnosť, ktorá mala zabezpečovať poštovú automobilovú dopravu, keďže padlo budovanie železničnej trate. Jedna linka viedla z Podolínca do Ľubovne, ďalšia do Ľubotína a Orlova. Cestovné bolo 20 korún.
* Inventarizácia škôd zo živelnej pohromy zo začiatku mája pokračovala. Na Klotildinej ceste v úseku z Tatranskej Polianky k Danielovmu domu bolo zavalených takmer jeden a pol kilometra cesty. Odhady boli, že v okolí Vyšných Hágov leží pováľaných 40-tisíc kubických metrov dreva, v okolí Tatranskej Lomnice dokonca 200-tisíc.
* Z úradu vlády prišla správa, že na celý majetok kniežaťa Kristiána Krafta von Hohenlohe v Tatrách bude v plnom rozsahu uvalená nútená správa.
* V prvom rýdzo slovenskom regionálnom periodiku „Tatry“, vychádzajúcom v Spišskej Novej Vsi, zverejnil pisateľ pod značkou Č. G. sťažnosť, že na Mestskom úrade v Kežmarku je iba jeden úradník, ktorý hovorí po slovensky.
* Spišskí lekári vystúpili s požiadavkou, aby sa jednotlivé okresné zdravotné poisťovne zlúčili do silnej regionálnej. Ako dôvod uvádzali skutočnosť, že malé poisťovne majú nízky a zraniteľný poistný kmeň.
* Riaditeľ Vyššej obchodnej školy v Kežmarku Antonín Zátopek hľadal pisárky na stroji, ktoré by ovládali písanie v slovenčine, maďarčine a nemčine.
* Prešovská pobočka Tatranského turistického spolku oznámila, že s príchodom lepšieho počasia začne vo Vysokých Tatrách značkovať turistické chodníky.

(arg)