V Bachledke chcú vyriešiť problémy s vodou aj parkovaním

Spoločnosť Immobau, ktorá prevádzkuje stredisko Bachledka Ski & Sun v Ždiari, pripravuje výstavbu nových parkovísk a akumulačnej nádrže.

Stredisko Bachledka Bachledka Ski&Sun. Ilustračná snímka: Bachledka Ski&Sun

Spoločnosť už predložila na životné prostredie zámer Dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry Bachledka Ski & Sun.

Nádrž má slúžiť aj pri požiaroch a povodniach

„V projekte ide hlavne o vybudovanie kvalitného parkoviska. Plochy, ktoré sú momentálne používané, sú odstavnými plochami s nespevneným povrchom. Tieto chceme upraviť a dať do štandardu kvalitného parkoviska,“ informovala Martina Múdra zo strediska Bachledka. Nedostatok a kvalitu parkovacích miest v Bachledovej doline už dlhodobo kritizujú návštevníci strediska. Situácia s parkovaním sa zhoršila najmä po otvorení Chodníka korunami stromov. „Parkovanie s dobrým prístupom je jedna z priorít,“ dodala Múdra. Zámer je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Súčasťou projektu je aj výstavba viacúčelovej akumulačnej nádrže. „Zasnežovanie je momentálne riešené odberom časti vody z vodného toku, čo nie je postačujúce hlavne na začiatku lyžiarskej sezóny. Akumulačná nádrž bude viacúčelová a bude plniť i funkciu protipožiarnej a protipovodňovej nádrže. Cez Bachledovu dolinu síce preteká menší Slobodov potok, no stredisko ho už zažilo i ako rieku, ktorá sa vyliala a spôsobila povodeň,“ uviedla Múdra.

Pribudne 450 parkovacích miest

Podľa predloženého zámeru spoločnosť navrhuje dve navzájom prepojené plochy v dvoch úrovniach. Dolné parkovisko je umiestnené sčasti na už upravených a spevnených plochách. Pre potreby rozšírenia dolnej plochy a realizácie vjazdu na horné parkovisko sa navrhuje prekrytie Slobodovho potoka. Dolné parkovisko by malo mať kapacitu 291 miest pre osobné vozidlá, horné parkovisko má mať kapacitu 159 miest pre osobné vozidlá. V súčasnosti majú existujúce parkoviská v stredisku kapacitu len asi 50 parkovacích miest. Aj to nemajú požadované technické parametre.

Akumulačná nádrž by mala vyrásť severne od dolného parkoviska nad križovaním Slobodovho potoka a lesnej cesty. Slúžiť by mala na akumuláciu vody pre potreby výroby technického snehu. Zároveň to má byť požiarna nádrž pre prevádzku strediska a užívateľov lesov. Ďalším účelom je zadržiavanie prietokov toku v čase zvýšených a extrémnych vodných stavov a prívalových dažďov. Nádrž by mala mať hrádzu vysokú 7,2 metra. Celkový záber pôdy pre nádrž bude 6 031 metrov štvorcových, objem nádrže má byť 15-tisíc metrov kubických.

Celkové náklady na vybudovanie parkovísk a akumulačnej nádrže sa odhadujú na 1,1 milióna eur. „Projekt sa bude realizovať po ukončení administratívneho procesu schvaľovania z vlastných zdrojov strediska,“ uviedla Múdra. Začatie i ukončenie výstavby sa predpokladá ešte v tomto roku. Presný termín zatiaľ nie je známy. Podľa Múdrej by sa však mali práce robiť najmä v mimosezónnom období.

Rastislav OVŠONKA