Východná Európa odmieta dvojakú kvalitu potravín

Ministri pôdohospodárstva rozšírenej Vyšehradskej skupiny podpísali v Tatrách deklaráciu o biohospodárstve.

Francúzsky minister pôdohospodárstva a potravinárstva Didier Guillaume a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Snímka: rov

Ministri pôdohospodárstva rozšírenej Vyšehradskej skupiny na rokovaní v Starej Lesnej uplynulý štvrtok odmietli praktiky dvojakej kvality potravín v Európskej únii. „Je to fenomén, ktorý sa v čoraz väčšej miere začal vyskytovať v krajinách strednej a východnej Európy. Spracovatelia touto praktikou vlastne rozdeľovali spotrebiteľov v Európskej únii na dve skupiny. Fenomén dvojakej kvality potravín porušuje základné princípy Európskej únie, akými sú rovnosť a spoločný trh,“ povedala na tlačovej konferencii po rokovaní ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Francúzi sú na našej strane

Viacerí zástupcovia ministerstiev pôdohospodárstva na stretnutí v Starej Lesnej ocenili prijatie smernice, ktorá má zabrániť dvojakej kvalite potravín. Ocenili aj to, že nová smernica sa nevzťahuje len na potraviny, ale aj nepotravinárske produkty. Prítomní ministri a štátni tajomníci vyjadrili čiastočnú spokojnosť s prijatou normou. Francúzskz minister pôdohospodárstva a potravinárstva Didier Guillaume, ktorý bol vo Vysokých Tatrách už od stredy, uviedol: „Stojíme na vašej strane. Dvojaká kvalita potravín sa musí skončiť. Nemôžeme mať dve kategórie občanov Európskej únie.“ Ministerka Matečná podpísala spolu s ministrom Guillaumeom ešte v stredu program spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Podpísali iniciatívu Bioeast

Ministri pôdohospodárstva sa na rokovaní v Tatrách venovali aj iniciatíve Bioeast, ktorá zdôrazňuje dôležitosť biohospodárstva, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a odpadom. „Odvetvie prvovýroby ako je poľnohospodárstvo, lesníctvo a sladkovodná akvakultúra, potrebujú modernizáciu, a preto je dôležité venovať pozornosť aj využívaniu inovačných technológií a digitalizácii,“ uvádza sa v deklarácii, ktorú podpísali v Tatrách predstavitelia pôdohospodárskych rezortov z Bulharska, Česka, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenska. Ministri počas rokovania schválili rozšírenie iniciatívy o Srbsko.

Ministri sa tiež venovali príprave konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe – Forest Europe, ktorá bude v októbri 2020 v Bratislave. Zúčastniť sa na nej majú zástupcovia 46 európskych krajín. Jednou z hlavných tém má byť ochrana lesov vrátane ich adaptácie na zmenu klímy. Slovenské predsedníctvo v rámci Vyšehradskej skupiny končí v júni tohto roku, štafetu preberá Česko.

Rastislav OVŠONKA