Chasidskí židia z USA, Anglicka či Izraela sa stretli v Huncovciach + FOTOGALÉRIA

Potomkovia významného rabína Samuela Rosenberga sa minulý štvrtok modlili a tancovali v bývalej synagóge – dnes sklade textilu či vankúšov. „V Huncovciach sme doma,“ zhodujú sa Horowitzovci.

Snímka: jat

Vo piatok 14. júna uplynulo podľa židovského kalendára sto rokov od úmrtia významného rabína pôsobiaceho v Huncovciach Samuela Rosenberga známeho aj ako wunder rabi – zázračný rabín či Beer Shmuel. Do Huncoviec – kedysi nazývaných Hunsdorf – prišlo minulý štvrtok okolo 50 jeho potomkov zo Spojených štátov amerických, Veľkej Británie či Izraela. Potomkom Samuela Rosenberga je aj hlavný rabín z anglického mesta Gateshead Shraga Feivel Halevy Zimmerman, ktorý tiež prišiel na spomienku v Huncovciach.

Huncovce – Hunsdorf – Rosenberg – Horowitz – rebbe – Beer Shmuel – zázračný rabín

V prvom rade členovia rozvetvenej rodiny zamierili do bývalej synagógy, z ktorej sa stal sklad textílií. Na mieste niekdajšieho svätostánku sa modlili a muži tam dokonca aj tancovali, čo patrí k rituálnym obradom. Stále je to totiž pre nich sväté miesto. Navštívili tiež budovu bývalej vyššej židovskej školy ješivy, kde je dnes sídlo viacerých firiem, napríklad aj autoservis.

Potomkovia zázračného rabína pred niekdajšou synagógou. Snímka: jat

Spomínali i pri pamätníku židovských obyvateľov deportovaných z Huncoviec a na židovskom cintoríne. Potomkov Samuela Rosenberga čakala aj konferencia o ich predkoch v tejto podtatranskej obci. Pripravili ju Ján Gurník a Mikuláš Lipták, ktorí sa zaslúžili aj o obnovenie židovského cintorína a venujú sa histórii židov na Spiši a zvlášť v Huncovciach. Za túto 20-ročnú prácu sú im potomkovia „zázračného“ rabína nesmierne vďační. Záver tohto významného dňa prežili na židovskom cintoríne a do hlbokej noci sa modlili pri svojom praotcovi, cadikovi, gaonovi z Huncoviec.

Huncovce mali ješivu známu po celom svete

V 19. storočí bola veľká časť obyvateľstva Huncoviec židovská. V roku 1833 začal rabín viesť štatistiky narodených detí na Spiši. Za prvých 50 rokov sa narodilo zhruba tritisíc detí, z toho takmer tisíc v Huncovciach. Aj preto si Huncovce vyslúžili i názvy ako židovce či malá Palestína. Popri synagóge si obyvatelia založili vyššiu židovskú školu ješivu, v ktorej sa pripravovali muži na výkon povolania rabína. V roku 1882 prišiel do Huncoviec rodák z maďarského Tiszafüred Samuel Rosenberg.

Huncovská synagóga je dnes skladom textílií. Snímka: archív Mikuláša Liptáka

Bol mimoriadny pedagóg, a tak prilákal do Huncoviec nádejných rabínov z celého sveta. „Systém výučby bol taký atraktívny, že do Huncoviec chodili študovať budúci rabíni až zo Spojených štátov. Táto škola bola popri bratislavskej ješive, kde pôsobil Chatam Sófer, druhá najvýznamnejšia v rámci Uhorska,“ vraví Mikuláš Lipták z Kežmarku, ktorý sa venuje histórii židov na Spiši. Rabín Samuel Rosenberg mal len dve deti – syna a dcéru. Syn Jehuda zomrel v mladom veku a dcéra Sára sa vydala za Jehudu Horowitza.

Veľmi významným rabínom sa stal aj Samuelov vnuk Josef Jona Zvi Horowitz. Po smrti Samuela Rosenberga v roku 1919 prevzal jeho úlohu hlavného rabína a rovnako aj vedenie ješivy. „V roku 1929 sa na pozvanie židovskej náboženskej obce vo Frankfurte nad Mohanom stal hlavným rabínom miestnych ortodoxných židov a tam pôsobil až do Krištáľovej noci v novembri 1938. Podarilo sa mu dostať do Anglicka a neskôr do USA, kde pokračoval v duchu svojho učiteľa Samuela Rosenberga,“ hovorí Ján Gurník.

Na menore zapálili hostia i hostitelia sviečky za členov rodiny Horowitzovcov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Snímka: jat

Beer Shmuel vysvetľuje očistný kúpeľ

Všetci potomkovia prišli vo štvrtok do Huncoviec kvôli rabínovi Samuelovi Rosenbergovi. Svojich predkov si totiž veľmi cenia, navyše v chasidskom židovstve má rabín oveľa vyššiu úctu ako v iných komunitách. „Keď som bol na bežnej židovskej svadbe v Izraeli a rabín dlhšie kázal, svadobná matka vstala a rabínovi autoritatívne povedala – Ostatné nám dopoviete na svadbe, teraz už máme ďalší program, môžete skončiť – Naopak, v chasidskom poňatí je „rebbe“ takmer ako pápež, muž vysokej autority: čo rebbe povie, to sa aj spraví.

Podpis rabína Samuela Rosenberga. Snímka: archív ML

Napríklad aj v horúcom Izraeli nosia mnohí židia veľké kožušinové pokrývky hlavy, pretože ich pôvod je v chladnom prostredí Ukrajiny. Ale keď rebbe povedal, že budete čiapky nosiť, tak to tak bude,“ hovorí Mikuláš Lipták. Chasidskí židia prísne dodržiavajú zákon. Napríklad príkaz „neuvaríš kozľa v mlieku jeho matky“ sa rozvinul na celé učenie. Kuchynské zariadenie prísne rozdelili na mäsité a mliečne. Ďalším špecifikom je rituálny kúpeľ Mikve, o ktorom napísal Samuel Rosenberg knihu Beer Shmuel, čo znamená Samuelov prameň. Kniha podrobne popisuje Mikve a práve na základe tejto publikácie ho poznajú všetci židia a dokonca ho aj volajú Beer Shmuel.

Zázračný rabín

Samuela Rosenberga oslovujú nielen Beer Shmuel, ale aj zázračný rabín. V ješive sa napríklad zahľadel na niektorého svojho žiaka a povedal – Ty si sa včera nemodlil. Tiež sa stalo, že prerušil vyučovanie, aby sa modlili za jedného zo študentov ješivy, ktorý je práve na bojisku a blíži sa k nášľapnej míne. Keď sa modlil za dážď, začalo pršať. Zázraky však podľa jeho potomkov trvajú dodnes. Raz za pár mesiacov zavíta do Huncoviec niekto z Horowitzovcov. Keď majú problém v rodine, prídu sa pomodliť k hrobu rebbeho Samuela Rosenberga na židovskom cintoríne v Huncovciach. Keď potrebujú požehnanie, zvyknú aj faxovať Mikulášovi Liptákovi a Jánovi Gurníkovi, ktorí ich prosby prinesú k hrobu.

Prosby na hrobe rabína Samuela Rosenberga. Snímka: archív ML

„Vždy keď prosíme o požehnanie, dostaneme ho. Je to náš starý otec a každý starý otec miluje svoje vnúčatá. Uzdravili sa ľudia, ktorí mali rakovinu, ktorí nevideli, prišli sem a stal sa zázrak a veľa, veľa ďalších.  Išlo o ľudí, ktorí sú tu, je to naozaj,“ hovorí Josef „Yossi“ Horowitz z New Jersey, ktorý je súčasťou trojgeneračnej návštevy Huncoviec. Na spomienku prišiel aj jeho otec – rabín – a tiež jeho syn. Dobrá správa je, že podľa Josefa rebbe pomáha všetkým, nielen svojim potomkom a židom. Odporúča sa v prípade problémov obrátiť na Samuela Rosenberga.

Hunsdorf – Huncovce sú stále ich domovom

Všetci potomkovia sa zhodujú na jednom: Hunsdorf je pre nich domovom. „Cítim, že prichádzam domov. Sme veľmi prepojení, pretože doma stále rozprávame príbehy, aký bol starý otec. Takmer každú sobotu sedíme za stolom a keď spolu jeme, môj manžel rozpráva a každý počúva,“ hovorí Bella Horowitz, rodáčka z Belgicka, ktorá žije v New Yorku. „Toto je to, s čím sa identifikujeme. Horowitz – Hunsdorf, to spolu súvisí, je to náš domov,“ vraví Josef.

Ďaleko od ich súčasného domova, a predsa doma. Snímka: jat

Na stretnutie prišiel aj Daniel Rottenberg, ktorý sa medzi Horowitzovcov priženil – Samuel Rosenberg bol starým otcom starého otca jeho manželky. Daniel sa venuje dokonca aj histórii rodu Horowitzovcov, tiež sa narodil v Belgicku, dnes žije v New Jersey. Rozprávali sme sa s ním po modlitbe v synagóge. Napriek tomu, že sa synagóga zmenila na sklad paplónov a vankúšov, boli chasidskí židia radostní, že sa môžu pomodliť na tomto pre nich stále posvätnom mieste. „Radostní sme, pretože sme prežili a zachovali sme si našu vieru. Pokračujeme v živote, rozrastáme sa. Nanovo budujeme v Európe, Belgicku, USA či v Izraeli „pečať“ Hunsdorfu,“ povedal Daniel Rottenberg.

Jana TOMALOVÁ

 

FOTOGALÉRIA: Stretnutie potomkov významného rabína Samuela Rosenberga pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia

K pozeraniu si môžete pustiť pieseň Abramuniu od Mojše band, ktorú si vypočuli v Huncovciach aj Horowitzovci