Gerlachov rozširuje kanalizáciu, pripravuje i rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Minulý rok sme ukončili rekonštrukciu čističky odpadových vôd, na ktorú sme dostali financie z envirofondu a nedávno sme dokončili i renováciu časti vnútorných priestorov obecného úradu. Šlo o zasadačku, schodisko a sociálne zariadenia. Opravy sme si financovali z vlastných zdrojov vo výške asi 25-tisíc eur.

Obec Gerlachov. Snímka: archív obce

Momentálne realizujeme ďalšiu etapu rozšírenia kanalizácie v obci. Na práce sme dostali dotáciu 100-tisíc eur z envirofondu a naša obec sa finančne spolupodieľa piatimi percentami. V jeseni ideme rekonštruovať hasičskú zbrojnicu, prostriedky vo výške 30-tisíc eur sme získali z ministerstva vnútra a ďalej budeme pokračovať aj z vlastných zdrojov. Zväčšíme priestory na odparkovanie techniky, vybudujeme nový zadný vchod, nové schodisko a vymeníme časť okien a dverí. Tento rok nám na to financie už pravdepodobne nevystačia, no časom by sme budovu hasičskej zbrojnice chceli aj zatepliť a urobiť okolo nej zázemie. Okrem toho by sme v septembri chceli okolo obecného úradu skrášliť priestory, vystaviť garáže pre potreby obce a umiestniť tam parkovacie plochy. Plánujeme dať vypracovať štúdiu na oddychovú zónu, ktorá bude na okraji obce, aby sa ľudia mohli poprechádzať a tiež pripravujeme štúdiu na výstavbu domu poslednej rozlúčky. Chceli by sme rozšíriť aj kamerový systém v obci.

Čo sa týka kultúrno-športových akcií, v sobotu 29. júna budeme mať Hurá leto Gerlachov. Je to podujatie pre všetky generácie. Súťaže pre deti budú na programe od 14.00 h a pokračovať budeme folklórom či bubnovou šou. V rámci toho sa bude ráno od 9.00 h konať aj futbalový turnaj a v sobotu 31. augusta máme už 26. ročník Horského krosu Gerlach so štartom o 10.00 h. Ide o beh z Gerlachova na Sliezsky dom.

Ján HROBOŇ
starosta obce Gerlachov