Historický kalendár – 24. týždeň

11. júna sa narodil lyžiar, horolezec a pracovník horskej služby Ľubomír Jurský (11. 6. 1954 Spišská Sobota – 2. 12. 1998 Poprad). Vzťah k Vysokým Tatrám získal od otca. Cez lyžovanie sa dostal aj k horolezectvu. V roku 1982 nastúpil ako profesionálny pracovník do Horskej služby TANAP-u. Pracoval v nej 16 rokov, 2. decembra 1998 išiel spolu s ďalšími pracovníkmi horskej služby na zimné lezenie do Velickej doliny. Vybrali si zriedka sa tvoriaci ľadopád vo Velických hrboch. Pri lezení sa vylomil kus ľadu a Jurský začal padať. Dolná skoba pád udržala, on však dopadol chrbtom a zátylkom priamo na balvan špicato vyčnievajúci spod ľadu. Smrteľnými boli zlomeniny chrbtice a otvorené zlomeniny lebky. Nepomohol už ani rýchly príchod lekárov vrtuľníkom.

Ľubomír Jurský pracoval v Horskej službe TANAP-u. Dnes je to už Horská záchranná služba. Snímka: rov

11. júna zomrel zakladateľ židovskej náboženskej obce v Kežmarku Samuel Wolf Roth (1819 Bušovce – 11. 6. 1884 Kežmarok). Židovská náboženská obec v Kežmarku mala pri založení v roku 1852 len 19 členov. K jej vzniku najviac prispel obchodník Samuel Wolf Roth a stál na čele obce prakticky až do svojej smrti. Matrika narodených židovskej náboženskej obce sa začala viesť v roku 1854; sobášov a zomrelých v roku 1858. Komunita si postavila za hradbami mesta malú modlitebňu, ktorá sa spomína už v roku 1865. Miestna ľudová židovská škola sa spomína ešte skôr – v školskom roku 1863/1864. Vlastného rabína mal Kežmarok až od roku 1874.

12. júna zomrel cirkevný hodnostár Eliáš Fischer (12. 7. 1689 Toporec – 12. 6. 1774 Kežmarok). Študoval v Levoči, v Prešove a v rokoch 1709 až 1713 na univerzite vo Wittenbergu. V rokoch 1713 až 1729 bol evanjelickým farárom v Bardejove, v rokoch 1729 až 1734 bol diakonom. Od roku 1734 sa stal farárom v Kežmarku, od roku 1741 bol seniorom a od roku 1747 superintendantom potiského dištriktu. Stal sa vynikajúcim kazateľom, vydal svoju dizertačnú prácu.

14. júna sa narodila lekárka a stomatologička Ružena Neumanová (rod. Kurzmannová) (14. 6. 1909 Važec – ?). Základnú školu absolvovala vo Važci, stredné vzdelanie ukončila v Bratislave v roku 1927. Vysokú školu ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a promovaná bola v roku 1934. Absolvovala ročnú prax v sanatóriu pre pľúcnu TBC a polročnú prax ako anesteziologička. Od roku 1935 pôsobila ako odborná zubná lekárka. V rokoch 1939 až 1945 žila v emigrácii v Anglicku, kde sa zúčastnila aj zahraničného odboja. V rokoch 1945 až 1946 bola lekárkou v Dolnom Smokovci, potom v štátnom zdravotníckom ústave (1946 – 1947), v sanatóriu Prosečnice (1947 – 1951) a od 7. februára 1953 pracovala ako zubná lekárka v Kvetnici.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.