Internát vo Svite prerobili na byty

Mesto budovu odkúpi od súkromnej firmy po zápise do katastra nehnuteľností.

Nájomná bytovka je už skolaudovaná. Snímka: mik

Spoločnosť Tiraxim, ktorá je v súčasnosti vlastníkom nehnuteľnosti, prerobila bývalý stredoškolský internát vo Svite na nájomnú bytovku s 84 bytovými jednotkami. V budove sa nachádza desať garsóniek, 48 dvojizbových bytov – pričom dva z nich sú bezbariérové – a 26 trojizbových obydlí. „Prebehla kolaudácia nájomnej bytovky. Kolaudačné rozhodnutie je právoplatné a bola podaná žiadosť o zápis stavby na kataster nehnuteľností, aby sa budova prepísala z internátu na nájomný bytový dom. Akonáhle bude na liste vlastníctva spoločnosti Tiraxim ako majiteľa budovy napísané, že je to bytový dom s 84 bytovými jednotkami, môžeme predložiť na mestské zastupiteľstvo návrh na kúpu objektu. Pôjde o schválenie ostrej kúpnej zmluvy, kde bude stanovené, aká je cena nehnuteľnosti a kedy a za koľko ju mesto od vlastníka odkúpi,“ informuje prednosta Mestského úradu vo Svite Ján Hutník.

Stavbu odkúpia za štyri milióny

Mesto bude na odkúpenie budovy čerpať financie zo štyroch rôznych zdrojov. „Na základe žiadosti mesta Svit nám bol schválený úver Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške takmer 2,13 milióna eur a tiež nenávratná dotácia viac než 1,4 milióna eur z ministerstva dopravy a výstavby,“ pokračuje Ján Hutník. Okrem toho Svit získal nenávratnú dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti vo výške viac ako 75-tisíc eur. Z vlastných zdrojov mesta pôjde na odkúpenie nehnuteľnosti necelých 400-tisíc eur. Dokopy tak kúpa bytového domu bude stáť mesto viac než 4,02 milióna eur.

Neďaleko bytovky pribudlo viac ako 90 parkovacích miest. Snímka: mik

Nájomcov určí žreb

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svite bola schválená výška mesačného nájomného na tri eurá za meter štvorcový. Byty budú žiadateľom prideľované žrebovaním. Záujemcovia musia spĺňať niekoľko podmienok. Maximálna horná hranica príjmov nesmie prekročiť trojnásobok životného minima v čistom na počet členov v domácnosti. Uchádzač nemusí byť občanom Svitu, ak má však trvalý pobyt mimo mesta, mal by v ňom sídliť aspoň jeho zamestnávateľ. Ak ani on nesídli v meste Svit, uchádzač spĺňa podmienku v prípade, že aspoň jeden člen domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, kultúru, ochranu obyvateľov či pracuje vo verejnej alebo štátnej správe alebo v súkromnom podniku v okrese Poprad na dobu neurčitú. Okrem toho nesmie vlastniť či spoluvlastniť nehnuteľnosť na bývanie s podielom polovica a viac a nesmie byť neplatičom mesta. Parkovanie nájomcov samospráva vyriešila tak, že v okolí bytovky vzniklo viac ako 90 parkovacích miest.

Keď Svit pridelí 84 bytov v bývalom internáte, mesto bude mať spolu 360 nájomných bytov. „Momentálne evidujeme 150 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Netvrdím, že z tých 150 žiadateľov všetci spĺňajú stanovené podmienky, ale vždy máme viac žiadostí ako voľných nájomných bytov, takže ten dopyt asi bude stále, no v súčasnosti ďalšiu nájomnú bytovku stavať neplánujeme,“ uzatvára prednosta, ktorý predpokladá, že k prideľovaniu bytov by mohlo dôjsť koncom júna alebo v júli.

Ľudmila GROMADOVÁ