Kežmarský hrad má fasádu roka

V súťaži súkromnej spoločnosti Fasáda roka 2019 zvíťazil medzi sanovanými historickými budovami projekt Miloslava Neumanna.

Na Kežmarskom hrade najviac upúta štvorhranná bašta. Snímka: jat

Medzi sanovanými historickými budovami bolo do súťaže spoločnosti Baumit prihlásených desať objektov, nomináciu získali okrem Kežmarského hradu aj mestská vila od Dušana Jurkoviča a rekonštrukcia kasárenskej budovy Nová pevnosť v Komárne. Víťaznú stavbu hodnotila členka odbornej poroty architektka Katarína Viskupičová. „Konečný vzhľad fasád použitím farebných odtieňov odráža jednotlivé historické etapy vývoja hradu, ktoré dopĺňajú odborne ošetrené plastické pieskovcové prvky vo farebnom kontraste,“ uviedla v hodnotení. Podľa Viskupičovej architekt Miloslav Neumann v spolupráci s pamiatkarkou Ivetou Bujnovou a realizátorom – firmou GMT Projekt z Bardejova – doplnil mozaiku našej histórie.

Rekonštruovali 12 rokov

Podľa architekta projektu Kežmarčana Miloslava Neumanna by fasády neprichádzali do úvahy bez prác, ktoré na hrade realizovali už od roku 2006. Cena fasáda roka preto patrí aj vedeniu Múzea v Kežmarku. „Najskôr sa dali urobiť strechy, potom ochodze, pretože toto všetko spôsobovalo zatekanie do fasád. Dôležitá bola aj rekonštrukcia severozápadného traktu, pri ktorej sa prestrešovala hladomorňa. Tá predtým nemala vôbec zastrešenie a voda stekala po fasádach,“ hovorí Miloslav Neumann, ktorý pracuje na historických objektoch v Kežmarku, Spišskej Sobote či v okolitých obciach od roku 1972.

Bez predchádzajúcich rekonštrukcií by nová fasáda nemala význam. Snímka: rov

Najviac „boduje“ štvorhranná veža

Hrad je veľmi kvalitne zrekonštruovaný aj podľa pamiatkarov. „Je našou povinnosťou dbať na to, aby obnova bola vykonaná správne z pamiatkového hľadiska, teda zachovať a rešpektovať každú historickú vrstvu, ktorá je predmetom pamiatkovej ochrany. Hradné objekty majú rôznu farebnosť fasád, ktorá bola určená na základe historickej farebnosti zistenej sondážnym prieskumom. Preto má areál hradu mnohoraký výraz objektov a naozaj najviac upúta štvorhranná bašta so sgrafitovou výzdobou. S odstupom času musím priznať, že prvý náter bašty zneistil okoloidúcich a možno aj všetkých nás, ktorí sme boli v obnove zainteresovaní, ale výsledky sondážneho prieskumu nás utvrdili v správnosti nášho rozhodnutia,“ uviedla architektka popradského pracoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov Iveta Bujnová.

Pamiatkari rešpektovali historické vrstvy. Snímka: jat

Počas celej obnovy boli vykonávané pravidelné kontrolné dni za účasti správcu hradu, projektanta, realizátora obnovy, množstva odborných špecialistov a pamiatkarov.

Objavila sa medenka

Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová počúva chvály o rekonštrukcii najmä od návštevníkov. „Ja sa úprimne teším, že Kežmarský hrad si všimli aj architekti, ktorí boli v hodnotiacej komisii Fasáda roka,“ povedala riaditeľka. Na niektorých miestach fasády ešte „vyráža“ soľ a niekde možno vidieť modrozelenú patinu. Nejde však o plesne, ale o medenku. „Medenka je kozmetický problém, napriek tomu sa jej budeme snažiť vyhnúť pri rekonštrukcii ďalších historických objektov,“ vysvetľuje Erika Cintulová.

Rekonštrukcia fasády prebiehala od roku 2016 do roku 2018 v dvoch etapách – obnova z nádvoria a z vonkajšej strany. Robili sa sanačné omietky, odvlhčenie, menili sa okná a zahrnuté boli aj reštaurátorské práce. Celá rekonštrukcia stála takmer dva milióny eur, peniaze investoval PSK, výnimku tvorila suma 250-tisíc eur, ktorú získalo múzeum z úradu vlády.

Jana TOMALOVÁ