Kraj zamení so štátom cestu a most v havarijnom stave

Cesta I/66 cez Tatranskú Javorinu na hraničný priechod v Lysej Poľane sa zmení na cestu tretej triedy.

Hraničný priechod v Lysej Poľane. Snímka: rov

 

Naopak, cestu III/3078 z Podspádov smerom k štátnej hranici na poľský Jurgov prekategorizujú na cestu I/66. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja na pondelkovom zasadnutí mali schvaľovať bezodplatnú zámenu oboch ciest. Slovenská správa ciest je v súčasnosti vlastníkom cesty od Podspádov cez Tatranskú Javorinu až po hraničný priechod Lysá Poľana, vrátane hraničného mosta, ktorý je v havarijnom stave. Úsek má dĺžku takmer 5,8 kilometra. Samosprávny kraj je vlastníkom cesty z Podspádov smerom na hraničný priechod do Jurgova s dĺžkou takmer tri kilometre.

Hraničný most v Lysej Poľane. Snímka: rov

Kraj chce čerpať eurofondy

Podmienkami bezodplatnej zámeny má byť právoplatné rozhodnutie ministerstva dopravy a výstavby o usporiadaní cestnej siete, bezodplatné odovzdanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mosta cez hraničný priechod Tatranská Javorina – Lysá Poľana a zároveň cestári budú musieť zahrnúť rekonštrukciu cesty na Jurgov do investičného plánu. „Dôvodom zmien v cestnej sieti je zosúladenie kategórií ciest a úrovní ich správcov na poľskej a slovenskej strane. Takéto zosúladenie správcov na oboch stranách umožňuje čerpať prostriedky z európskych fondov v rámci cezhraničnej spolupráce na rekonštrukciu problematického mosta, ktorý je na hranici oboch štátov,“ informovala Lea Heilová z kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Prekategorizovaním ciest by malo dôjsť k zamedzeniu tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy po cestách II. a III. triedy.

Pokiaľ všetko dopadne tak ako má, Heilová predpokladá uzatvorenie „ostrej zmluvy“ s presnými pravidlami a záväzkami pre obe strany v auguste až októbri tohto roku, ktorou by došlo k pretriedeniu ciest. „Následne by sme boli schopní predložiť výzvy pre projekt Interreg V-A,“ uviedla Heilová.

Hraničný priechod Podspády – Jurgów. Snímka: rov

Cesta znamená život

Veľké obavy z prekategorizovania ciest a hlavne zo zmeny cesty prvej triedy na cestu tretej triedy má starostka Tatranskej Javoriny Alena Pitoňáková. „Obávame sa, že údržba cesty v zime nebude taká, ako býva na cestách prvej triedy. Vieme, že na cestách tretej triedy je nižší štandard údržby ako na cestách prvej triedy a taktiež, najskôr sa robia zásahy na cestách prvej triedy, až potom sa ide na ostatné. Žijú tu starí ľudia, mladí cestujú za lekármi, do škôl. Ak nebudú udržiavané cesty, nepríde tu autobus, nedostanú sa tu autá,“ uviedla starostka.

Podľa starostky je most v Lysej Poľane v havarijnom stave. Oprave mosta by mohlo pomôcť prekategorizovanie, keďže kraj sa chce uchádzať o eurofondy, avšak až v budúcom programovacom období. A tak je otázne, kedy sa vôbec začne s jeho opravou. „Je otázka času, kedy sa most uzavrie, pretože tam hrozí ohrozenie života. Momentálne sa tam idú odstaviť nákladné autá a autobusy. Veríme, že nedôjde k jeho úplnému uzatvoreniu. Keby sa zatvoril, utrpel by cestovný ruch, na ktorom si obec zakladá, pretože tu nie je žiadny priemysel a sme odkázaní iba na cestovný ruch,“ doplnila starostka.

Rastislav OVŠONKA