Literárny Kežmarok pozná víťazov

Uplynulý týždeň sa v Kežmarku konal už 54. ročník celoslovenskej literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl v poézii a próze.

Otvorenie súťaže pred lýceom už tradične sprevádzala stredoškolská kapela In medias res. Snímka: Zdeněk Baliga

Súťaž je od svojho vzniku v roku 1966 každý rok venovaná významnej osobnosti alebo udalosti. Aktuálny ročník v kontexte osláv 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku patril Kežmarku a Spišu v krásnej literatúre. Po slávnostnom otvorení pred budovou lýcea sa program vo štvrtok preniesol do jeho útrob, kde ste mohli vidieť umelecké pásmo zložené z víťazných prác autorov súťaže. „Pred jeho zostavením som kontaktovala Noru Baráthovú (miestnu historičku a spisovateľku, pozn.), ktorá mi ponúkla zoznam kníh, kde sa spomína tento región a Kežmarok. So žiakmi som sa dozvedela mnoho zaujímavých vecí o Kežmarku, jeho študentskom živote, ale aj o tom, akou inšpiráciou mohlo byť dianie v meste pre mnohých literátov a dramatických tvorcov,“ prezradila pedagogička literárno-dramatického odboru ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku Emília Šavelová, ktorá sa už tradične zhostila úlohy naštudovať a zapracovať víťazné práce do umeleckého pásma. „Historické fakty, ktoré sa mne i deckám zdali zaujímavé, sme vybrali. Do programu sa tak dostali veci zo života kežmarského lýcea, školský poriadok i hlásenie hlásnika o 13. hodine. V Literárnom Kežmarku témy nie sú určené, tým pádom je dosť problematické to nejako preklenúť a navyše, sú to práce rôznych detí, veku, a teda aj úrovní, takže vždy čarujeme, aby z nich vznikol jednoliaty celok,“ priblížila s úsmevom Šavelová.

Kniha s pekným obalom zaujala

Pedagogička priznala, že k téme celého programu, ktorý predchádzal vyhláseniu výsledkov a oceneniu autorov, ju i žiakov inšpirovala práca Kniha s pekným obalom od 19-ročnej Agáty Brozovej z Gymnázia v Tvrdošíne. „Program bol o knihách a o beletrii v rámci nášho regiónu a kniha, ktorú hľadala hlavná predstaviteľka tej poviedky, bol sceľujúci prvok. Viedol nás celým predstavením. V knihách sa dozvedáme všetko, čo potrebujeme vedieť – či z histórie, či z našich predstáv, zážitkov a snov a knihy sú zároveň aj pre potešenie ducha,“ informovala Emília Šavelová.

Na Literárnom Kežmarku sa v rámci seminára Kežmarok a Spiš v krásnej literatúre predstavili súčasné literárne osobnosti Kežmarku Nora Baráthová, Milan Choma (obaja na snímke) a Vlado Krausz. Snímka: Zdeněk Baliga

Kvalita je porovnateľná

Do literárnej súťaže tento rok poslalo svoju tvorbu 345 autorov. Spolu od nich porotcom prišlo 754 prác. „V globále počet autorov trochu klesá, ale úroveň je porovnateľná. Zvlášť autori zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni a ZŠ Jána Švermu z Humenného mimoriadne produkujú, je to veľkým prínosom. Kvantitu produkcie môže do veľkej miery ovplyvniť propagácia podujatia, ale kvalita je porovnateľná s tými predchádzajúcimi rokmi,“ uviedol predseda poroty pre základné školy Jozef Brunclík, ktorý je porotcom súťaže dvanásť rokov a dodal: „Myslím, že práca s mládežou a investícia do nej sa oplatí. Je totiž vidieť, že Literárny Kežmarok je dlhodobo dobrou značkou odchovancov do slovenskej produkcie literárnej tvorby. Mnohí jeho laureáti sú dnes už osobnosti, publikujú knihy, rôzne texty. Táto súťaž bola pre nich možno iba informáciou o tom, že majú potenciál tvoriť a neskoršie edičné vyústenie ich aktivít je len samozrejmosťou,“ prezradil Jozef Brunclík. Porota podľa neho ocenila práce, ktorých autori neboli ovplyvnení témami bežne sa vyskytujúcimi vo vyučovacom procese. „V prvej kategórii nás mimoriadne zaujala Tina Strenková. Je to osobitný zjav. Podľa mňa o nej ešte budeme počuť. V tej druhej až filozofujúcim kontextom zaujala Anna Semková,“ dodal predseda poroty. Obe dievčatá uspeli v rámci Literárneho Kežmarku aj v minulosti. Onedlho 11-ročná Tina Strenková sa tentoraz umiestnila na popredných priečkach v poézii aj v próze. Písanie pokladá za niečo ako zlozvyk. „Keď mi niečo napadne, zapíšem si to a ak nie, tak na to zabudnem. Píšem o ročných obdobiach, o tom, čo vidím z okna, aj teraz som sa niečím inšpirovala. Doma väčšinou texty len upravujem, viac nápadov mám v škole na hodinách LDO,“ vysvetlila žiačka ZŠ Komenského v Starej Ľubovni, ktorá navštevuje i literárno-dramatický krúžok na ZUŠ J. Melkoviča. Program 54. ročníka súťaže pokračoval vo štvrtok stretnutím s históriou na Kežmarskom hrade. V piatok sa autori stretli s porotou na SOŠ Garbiarska 1. Nasledovalo predstavenie súčasných literárnych osobností Kežmarku a podujatie uzavrela prehliadka historických pamiatok mesta.

Ľudmila GROMADOVÁ
Víťazi Literárneho Kežmarku 2019:

I. kategória (2. – 5. ročník ZŠ): poézia Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa; próza Tina Strenková, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
II. kategória (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta): poézia Katarína Melcherová, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa; próza Anna Semková, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva): poézia Adela Kučkovská, Gymnázium Poprad; próza Agáta Brozová, Gymnázium Tvrdošín

Slovenskí žiaci žijúci v zahraničí: II. kategória: próza Melánia Jonášová, ZŠ Mladých pokolení Kovačica, Srbsko