Ministri debatovali o význame včiel a zákaze plastov

Podpora biologickej rozmanitosti, ochrany prírody, ako aj boj s jednorazovými plastami boli hlavnými témami rokovania ministrov krajín Vyšehradskej štvorky, Rumunska a Bulharska, ktoré sa konalo uplynulú stredu v Tatranskej Lomnici.

Minister životného prostredia László Sólymos. Snímka: rov

Dôležitou otázkou bol boj proti tvorbe plastového odpadu a povinnosť zaviesť zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh. Krajiny Európskej únie tak musia urobiť najneskôr do leta 2021. „Protiplastové“ opatrenie by sme chceli u nás prijať do 1. januáru 2021. „V boji proti odpadom má Slovensko za vyspelými krajinami čo dobiehať. Dvojnásobné to platí pri plastoch. Preto som rád, že sa nám v rámci nášho regiónu darí byť lídrami zmien k lepšiemu. Sme pripravení poskytnúť krajinám V4 doteraz získané rady a skúsenosti,“ uviedol po rokovaní ministrov životného prostredia minister László Sólymos. Druhou dôležitou témou, ktorej sa ministri venovali, bol význam opeľovačov pre produkciu potravín i celé ľudstvo. V Európe je ohrozených až 40 percent včiel a 30 percent motýľov, ktoré patria k najvýznamnejším opeľovačom. Slovensko podľa envirorezortu nie je v tomto výnimkou. Táto téma by mohla byť podľa ministrov zúčastnených na rokovaní témou krajín Vyšehradskej štvorky, keďže v rámci Európskej únie predstavuje počet včelárov a úľov v krajinách V4 až 30 percent. „Ochrana prírody a krajiny, ako aj stav rastlín a prirodzeného prostredia sú u nás stále priaznivé. Aj preto by jedným z hlavných cieľov do budúcna mala byť ich dlhodobá ochrana a riadne spravovanie,“ doplnil minister Sólymos.

(rov)