Opravia zrejme najškaredšiu obecnú budovu na Zamagurí

Z eurofondov opravia kultúrny dom. Na zvyšnú časť objektu, kde sídli obecný úrad, zháňajú ďalšie peniaze.

Obecný úrad a kultúrny dom v Matiašovciach. Snímka: archív MŠ

Zamagurská obec Matiašovce bola úspešná s projektom Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce. Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka získala obec nenávratný finančný príspevok vo výške 141 654,84 eur, z toho z eurofondov 106 251,13 eur, zvyšok získa obec zo štátneho rozpočtu.

Zlepšiť vzhľad budovy

„V rámci prác je navrhnuté vymeniť zvyšné drevené okná a dvere za nové plastové, ďalej je potrebné vymeniť strešnú krytinu, zatepliť obvodové múry, stropy a podlahy. V interiéri je navrhnuté vylepšiť stropy a podhľady miestností a zároveň inštalovať zdroj tepla. Stavebné práce, ktoré neboli v dotácii obsiahnuté, ako aj výdavky, ktoré schvaľovací orgán posúdil ako neoprávnené, bude musieť obec uhradiť z vlastných zdrojov,“ informoval starosta obce Marián Štefaňák. Rekonštrukcia kultúrneho domu bude najväčšou v tomto roku. Ak by obec nezískala financie zo zdrojov Európskej únie, do renovácie by sa pustila svojpomocne po etapách.

Sálu, jedáleň a kuchyňu kultúrneho domu so sociálnym zázemím využíva obec pri rôznych príležitostiach ako sú obecné slávnosti a akcie ako deň detí, deň matiek, úcta k starším, ale i na súkromné akcie ako sú svadby, plesy, stužkové slávnosti či smútočné posedenia. Do interiéru obecný úrad investoval už v minulosti. Dôležité je však podľa starostu zlepšiť vzhľad budovy. Viacerí ju označujú za momentálne „najhoršiu“ obecnú budovu na Zamagurí.

Obecný úrad opravia z iných zdrojov

Kultúrny dom v Matiašovciach je súčasťou objektu, v ktorom sa nachádza aj obecný úrad. „Aj napriek dotácii nedokončíme stavbu komplexne. Bohužiaľ, musíme to spraviť čiastkovo. Okrem toho chceme na tejto stavbe opraviť strechu, na čo už máme dotáciu z výjazdového rokovania vlády a zvyšnú časť stavby – obecného úradu chceme zatepliť z prostriedkov miestnej akčnej skupiny. Verím, že sa takýto scenár podarí,“ uviedol starosta. V tejto fáze sa bude rekonštruovať len časť, kde sa nachádza kultúrny dom, takže po ukončení prác bude časť objektu zateplená a zrekonštruovaná, časť ostane v pôvodnom stave. Podľa starostu sa to momentálne nedalo ináč urobiť. Celú rekonštrukciu kultúrneho domu by chceli Matiašovčania zvládnuť počas leta.

Z prostriedkov Európskej únie Matiašovce doteraz realizovali iba jeden projekt, a to rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Momentálne má obec podanú žiadosť na financovanie výstavby prvého komunitného centra v Zamagurí. „Zároveň sme chceli žiadať o regionálny príspevok na zriadenie prvého Obecného sociálneho podniku v Zamagurí, ale pre nedostatok finančných prostriedkov od riadiaceho orgánu, sme podanie tohto zámeru oddialili. Na tento projekt sme však plne pripravení,“ dodal Marián Štefaňák.

Rastislav OVŠONKA