Mestu ponúkajú nedostavané športoviská

Mesto Poprad pripravuje predaj areálu bývalých kasární na sídlisku Západ.

Bývalé kasárne na sídlisku Západ v Poprade. Snímka: rov

Poslanci Mestského zastupiteľstva budú na štvrtkovom zasadnutí schvaľovať návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj tejto nehnuteľnosti. Nevyužívaný areál bývalých kasární bude mesto predávať v celku. Zhodla sa na tom komisia na prípravu podmienok predaja.

O víťazovi rozhodne aj riešenie územia

Predmetom súťaže budú pozemky s celkovou výmerou vyše 64 500 metrov štvorcových, vrátane budov bývalých kasární. Nový majiteľ bude musieť vypracovať návrh riešenia územia, prípravu a následnú realizáciu zámeru podľa predloženej záväznej urbanisticko-architektonickej štúdie. Uchádzači budú musieť zložiť zábezpeku vo výške stotisíc eur a taktiež preukázať finančné krytie vo výške sto percent ponúknutej kúpnej ceny. Písomné súťažné návrhy budú môcť záujemcovia podať do 15. novembra tohto roku. O víťazovi bude rozhodovať nielen cena, ktorá bude mať polovičnú váhu, ale aj najvhodnejšie urbanisticko-architektonické riešenie územia, ktoré bude tvoriť druhú polovicu bodov.

Prvýkrát sa mesto Poprad pokúsilo predať areál bývalých kasární ešte v roku 2014. Už počas vyhlásenej súťaže krátko pred komunálnymi voľbami 2014 sa mesto rozhodlo zrušiť túto súťaž. Opäť sa ju rozhodlo vyhlásiť po posledných komunálnych voľbách v roku 2018.

nedostavaný športový komplex Active Zone v Poprade. Snímka: rov

Keraming ponúka mestu nedostavané športoviská

Poslanci tiež majú na programe schvaľovanie prenájmu pozemkov pod futbalovým ihriskom v mestskej časti Stráže pod Tatrami, kde plánuje Slovenský futbalový zväz vybudovať ihrisko s umelou trávou. Zväz by mal mať tieto pozemky najbližších 20 rokov v nájme za jedno euro ročne.

Rozsiahlejšiu diskusiu možno očakávať pri ponuke spoločnosti Keraming, ktorá ponúkla mestu Poprad odpredaj nedostavaného areálu Active Zone Poprad – športové centrum pri ceste I/18. Tá je aj vlastníkom asi tretiny pozemkov pod nedokončenými objektami. Zvyšnú časť pozemkov má firma Keraming v nájme. Práve to môže byť problém pri prípadnej kúpe objektu, keďže by si to vyžiadalo ďalšie finančné prostriedky.

Mestské zastupiteľstvo si tiež vypočuje informáciu o zámere mesta zaviesť alternatívny spôsob dopravy – požičiavanie bicyklov (bikesharing), ktorý pripravuje samospráva s košickou firmou Antik Telecom. V meste sa navrhuje zaradiť na úvod 65 takýchto bicyklov. Na programe majú poslanci aj prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 2018.

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa začína vo štvrtok o 8.00 h na Mestskom úrade v Poprade. Zasadnutia zastupiteľstva sú verejné.

Rastislav OVŠONKA