Putovná sova neodletí ďaleko

Víťazmi vedomostnej súťaže Putovná sova sa stali šiestaci z Veľkej Lomnice a tretiaci z Lendaku.

Víťazi Putovnej sovy v kategórii starších žiakov. Snímka: mp

O čo najlepšie umiestnenie na 15. ročníku vedomostnej súťaže Putovná sova, ktorú organizujú Štátne lesy Tatranského národného parku, uplynulý piatok súperilo dvadsať trojčlenných súťažných družstiev zo základných škôl od Oravy až po Haligovce. Deväť sa ich predstavilo v kategórii mladších žiakov, zvyšných jedenásť v kategórii starších žiakov.

Vyhrali Veľkolomničania

Znalosti školákov najprv preveril vedomostný test zameraný na horopis Tatier, živočíchy a horniny, po ňom sa museli popasovať s poznávaním prírodnín. Okrem drevín, ktoré určovali podľa vetvičiek, šišiek i kôry, museli správne pomenovať aj vzorky hornín a na základe preparátov a obrázkov trafiť aj správne názvy obyvateľov zvieracej ríše.

Po vlaňajšej dominancii školákov z Oravy neodletia Putovné sovy tentoraz ďaleko. V kategórii starších žiakov najviac bodov nazbierali žiaci 6. A z Veľkej Lomnice. Súťažné družstvo v zložení Karin Krempaská, Simona Nálepková a Andrea Pompová sa z víťazstva tešilo spoločne s učiteľkou Annou Galschneiderovou a lesným pedagógom Michalom Jurčom. Druhí skončili šiestaci z Haligoviec a tretí bol ekokrúžok z Trstenej.

Rozhodol rozstrel

O poradí mladších žiakov rozhodli až rozstrelové otázky. Po dodatočnom prepočítaní bodov sa napokon poradie zmenilo a víťazmi sa stali žiaci 3. D z Lendaku. Trojica Laura Majerčáková, Klára Neupauerová a Samuel Halčin pracovali pod vedením pedagogičky Ruženy Vaverčákovej a lesného pedagóga Jána Halčina. Na druhé miesto sa posunuli piataci z Haligoviec a tretia priečka patrí prírodovednému krúžku z Liptovskej Kokavy. Víťazi si okrem vecných cien z Tatier odniesli aj drevené sošky Putovnej sovy, ktoré im budú úspech v súťaži pripomínať celý nasledujúci školský rok.

(mp)